Ondřej Štěpánovský

Lektor němčiny s tvořivým přístupem ke studentům

Otázky a odpovědi

Co tě přivedlo ke studiu němčiny a proč sis vybral povolání lektora jako svoji životní náplň?

Ke studiu němčiny mě přivedla německy psaná literatura, která mě velmi zajímala, a motivací pro mě byla má soukromá paní učitelka, která pracovala s Nepustilovo metodikou, kterou jsem považoval na velmi efektivní, a tak jsem se ponořil do studia němčiny. Povolání lektora mě přitahovalo kvůli možnosti vykonávat tvořivou profesi.

Co tě na výuce němčiny nejvíc baví?

Na výuce němčiny mě nejvíc baví možnost být kreativní a tvořit něco tak, aby to přinášelo dobré ovoce a úspěch, a hlavně něco trvalého, co může být pro studenta oporou v dalším jazykovém vývoji a jeho aktivitách v životě, např. po profesní stránce.

Proč ses rozhodl učit podle Nepustilovy metody?

Tato metodika mě okamžitě zaujala pro svoji přehlednost v oblasti gramatiky a pro svůj velký nadhled a také vtip v tomto ohledu. Z mého pohledu může student z této metodiky mnohé vytěžit a postupovat velmi efektivně. Podnítila mě obecně efektivita této metodiky.

Liší se nějak tvoje výuka od běžné (jazykové) školy?

Ano, ve své výuce uplatňuji principy Nepustilovy metodiky, hlavně po stránce kreativní slovotvorby, nadhledu nad gramatikou slovesa a efektivního drilu, který přináší dobré ovoce. To je něco jiného, než probírat nejprve dlouho přítomný čas a až po dlouhé době např. čas budoucí. Získat rychlý nadhled nad gramatikou slovesa a slovotvorbou je z mého pohledu priorita, stejně jako následující četba a tvořivý přístup k ní.

Co je podle tebe pro úspěšné zvládnutí jazyka nejdůležitější?

Pro dospěláka je podstatné pochopit logickou strukturu německé gramatiky (hlavně slovesa) a dostat se myšlenkově nad ni. Prodrilovat si poctivě základní struktury, vytvořit ony takzvané "brázdy" jako oporu pro další jazykový vývoj a následně hodně a nahlas číst. Pak vše dává smysl a jazyk se dá dobře zvládnout.

Co bys poradil někomu, kdo opakovaně začínal s jazykem, ale „nelezlo mu to do hlavy“?

Takovému člověku bych doporučil obrátit se na naši školu, a pokud se mu zatím nedařilo ani v ní, pak bych doporučil zopakovat si základní kurzy a zkusit si vytvořit hlavně logickou oporu v gramatice jazyka. Mohl by pomoci také individuální kurz s lektorem Nepustilovy jazykové metodiky.

Máš nějaký veselý zážitek z kurzu?

Vtip lekce: Host v restauraci si zavolá číšníka: "Pane  vrchní, v této Vaší polévce plavou mravenci!" Číšník na to: "No a co byste chtěl? Aby hráli vodní pólo?" Řekneme si i v němčině, včetně některých zajímavých slůvek, a hned je lepší nálada:-)

Jaké je tvoje životní motto?

Snaha o vývoj a tvořivý přístup k lidem i sobě samému.

Co rád děláš, když máš volno?

Ve volném čase mám moc rád pohyb v přírodě, poslech klasické hudby a kontakt se skvělými lidmi.

Jaká je tvoje oblíbená kniha a proč?

Tulák po hvězdách od Jacka Londona. Je v ní vylíčen boj člověka, který vyhrává duchem, a nenechá se poddat okolnostmi ani bezprávím.

Jaká je tvoje oblíbená hudba / skladba?

Missa Solemnis od Beethovena. Klasika.

Čeho si vážíš na jiných lidech?

Vážím si poctivosti, tvořivosti a laskavého pochopení.
 

Snaha o vývoj a tvořivý přístup k lidem i sobě samému.

Řekli o Ondřejovi:

Jana B.

Výuka němčiny s p. Štěpánovským je naprosto skvělá. Super! A Vaše metoda též. Zrychlení z "0 na 100" je s Vámi bezkonkurenční. Těším se na další kurzy.

Jana Š.

Výborná organizace a metodika. Kurz byl pro mě přínosný. Obnovila jsem si slovní zásobu a jsem v němčině sebejistější.

Logo N
 

Naše metoda funguje
jen ve spojení se
skvělými lektory