Lenka Nožková Karlíková

Otázky a odpovědi

Co tě přivedlo ke studiu angličtiny a proč sis vybrala povolání lektorky jako svoji životní náplň?

Coby Husákovo dítě jsem angličtinu vnímala jako vstupenku do světa svobody,
do nedosažitelného, téměř ilegálního světa demokratického Západu.
Zatímco v průmyslovém slezském pohraničí, odkud pocházím, vládl tuhý normalizační socialismus, angličtina mi umožňovala alespoň zdálky se přiblížit a porozumět krásným písním západních interpretů, zachytit pár slov z rozhovorů v anglicky mluvených filmech (překrytých zpravidla polským simultánním dabingem) nebo dokonce při vzácných příležitostech sledovat cenzurou propuštěný film přímo v angličtině. Angličtina ve mně živila naději na svobodný život. Krátce po Sametové revoluci jsem ji vystudovala na VŠ – paradoxně spolu s ruštinou.


Co tě na výuce angličtiny nejvíc baví?

Jazyk je jen nástroj a já se díky jeho znalosti zprostředkovaně dozvídám od svých studentů informace z jiných profesionálních oborů, třeba z jaderné energetiky, stavebnictví nebo komerční sféry.


Proč ses rozhodla učit podle Nepustilovy metody?

Ne každý má přirozený talent ke zvládnutí cizího jazyka, to se dá ale dobře kompenzovat důslednou pečlivou prací a opakováním. Nepustilova metoda osvobozuje člověka od úzkostlivého sledování gramatických pravidel a strachu z chyby. Metoda naopak pomocí drilu vytváří automatizaci gramatiky a tím umožní věnovat menší pozornost formě. O to lépe se pak člověk soustředí na samotný obsah svého projevu, má větší volnost pro výběr vhodné slovní zásoby a přesnější formulaci myšlenek.


Liší se nějak tvoje výuka od běžné (jazykové) školy?

Mnoho let učím na gymnáziu, kam studenti přicházejí už ve věku třinácti let poměrně dobře připraveni ze ZŠ. Vstupní úroveň jejich znalostí angličtiny se stále zlepšuje
a s mnohými pokročilejšími skupinami již nemusíme řešit zásadní nedostatky
ve znalostech. Můžeme se tak se studenty ve výuce věnovat různým zajímavým projektům a aplikovat cizí jazyk prakticky – tehdy jejich ústní i písemný projev již jen zlehka koriguji. S těmi méně zdatnými se však běžně uchýlím ke drilu. Kde nestačí talent či vrozené schopnosti, pomůže opakování.


Co je podle tebe pro úspěšné zvládnutí jazyka nejdůležitější?

Jazyk je jen nástroj a cílem by nemělo být jen jeho osvojení na co nejvyšší úrovni. Jazyk by měl sloužit nám, nikoli my jemu. Měl by nám otvírat dveře k získávání informací, ke komunikaci. A to na té úrovni, na které se při jeho studiu právě nacházíme. Nemá smysl čekat, až jazyk zvládneme perfektně, je potřeba jej používat kontinuálně a průběžně se zdokonalovat. K tomu patří pokora a akceptování faktu,
že děláme chyby. Žádný učený z nebe nespadl a cvičení dělá mistra.
 

Co bys poradila někomu, kdo opakovaně začínal s jazykem, ale „nelezlo mu to do
hlavy“?


Nechť zároveň s absolvováním Nepustilovy metody hledá sám sobě pro radost zdroje v angličtině k tématům, která ho baví, a vstřebává jazyk skrz ně. Streamovacích platforem je nepřeberné množství a ať už sleduji detektivku, romantiku, reality show
o rybářství nebo vaření, nasávám zároveň zvukovou stránku, rozšiřuji slovní zásobu
a zvyšuji schopnost porozumění. Výborné jsou k tomu účelu i dětské seriály, např. Peppa Pig, Postman Pat a jiné. Angličtina v nich je spisovná, zřetelná
a pro začátečníky vhodnější než např. akční slang.


Máš nějaký veselý zážitek z kurzu?

Určitě se snažím o příjemnou atmosféru a situační humor k ní patří, jen se těžko interpretuje. Spíše si vybavím vlastní veselé trapasy v cizině, plynoucí z nedorozumění a záměn podobných slov, např. problém domluvit se, kdo nebo co vlastně zvoní: časový bzučák na elektrické troubě (buzzer) nebo nějaký ochlasta (boozer)?


Jaké je tvoje životní motto?

Je uvedeno v záhlaví tohoto dotazníku: „Nikdy nic nekončí. Existuje pouze moment, v němž zastavíte příběh.“ Jde o citát Franka Herberta, amerického ekologa, novináře a autora sci-fi románu Duna s fascinujícím ekosystémem. Může se interpretovat jako povzbuzení v těžkých chvílích beznaděje, ale také jako výstraha a výzva k zodpovědnosti. A samozřejmě jako motivační citát ke studiu cizích jazyků.


Co ráda děláš, když máš volno?

Několikrát týdně se snažím vyběhnout aspoň na chvíli do lesa, který máme kousek
od domu. Ráda si zajedu do svých rodných Beskyd. Dobře si ale také odpočinu
při zašívání u televize.


Jaká je tvoje oblíbená kniha a proč?

Teď mám právě rozečtené tři populárně naučné z oblasti biologie: Tajný život stromů, Propletené životy (o houbách) a Co ryba ví.


Jaká je tvoje oblíbená hudba / skladba?

Preferuji ticho nejspíš kvůli své rušné práci. Řadu let ale zpívám ve sboru a náš repertoár sahá od renesance až po současnost. K rozjímání mám ráda např. Cata Stevense nebo Johna Ruttera. Když potřebuji dodat energii, pustím si Wohnouty.

Čeho si vážíš na jiných lidech?

Cením si schopnosti jednat slušně a laskavě i za nepříznivých okolností.

„Nikdy nic nekončí. Existuje pouze moment, v němž zastavíte příběh.“ Frank Herbert

Řekli o Lence:

Hynek S.

Paní lektorka je výborná. Je to sice neuvěřitelně náročné sledovat dvouhodinový tok informací, ale z hlediska praktického je to absolutní špička.

Logo N
 

Naše metoda funguje
jen ve spojení se
skvělými lektory