Ondřej Sirotek

Svérázný lektor angličtiny a němčiny s velkým smyslem pro humor

Otázky a odpovědi

Co tě přivedlo ke studiu angličtiny a němčiny a proč sis vybral povolání lektora jako svoji životní náplň? 

Sám jsem měl obrovské štěstí... na učitele! (Je 50 % úspěchu.) Byli imponující, inspirativní a především dokázali vzbudit zájem, což dnes hodnotím jako klíčovou kompetenci pedagoga. Lidé mají různé vzory, já měl své učitele. A tak jsem začal
v prváku na střední pokoutně doučovat spolužáky. To mě nepustilo ani
na vejšce – při studiu anglické a německé filologie jsem si přilepšoval výukou
ve firmách a školách... Až jsem se nakonec z nastoupené dráhy překladatele nadobro
vrátil k „živému materiálu“ – snad právě pro tu radost ze sdílení a předávání. 

Co tě na výuce nejvíc baví? 

Snad právě ta radost ze sdílení a předávání. A to nikoliv pouze jednosměrně,
frontálně od tabule! Nejlepší je, když to funguje oboustranně, vzájemně.
Mě prostě strašně baví, když se studenti baví. A studenty naopak baví to, když vidí,
že se bavím já... Bez dlouhého vybavování – odcházím z práce a nepřipadá mi,
že jsem byl v práci, studenti opouštějí školu, aniž by měli pocit, že by byli
ve škole – ideální stav! 

Proč ses rozhodl učit podle Nepustilovy metody?

Protože má vysoké standardy a jasnou koncepci. Jsou školy, kde může jít člověk
po desetiminutovém pohovoru rovnou do výuky (v lepším případě ještě vyfasuje nějakou standardizovanou učebnici) – to bohužel značně degraduje celé povolání „lektora/lektorky“. V NJS musí všichni adepti absolvovat pohovor, písemný test, pasivní náslech v kurzu (40 hodin) a aktivní nácvik pod dohledem zkušenějšího lektora (10 hodin). Dále jsou vázáni pevným harmonogramem a přesně danou metodikou, která má prokazatelné výsledky. Je to přísný mechanismus,
který ale vyfiltruje skutečně odhodlané a kompetentní jedince.
A právě v takové společnosti lektorů mi bylo ctí se nacházet. 

Liší se nějak tvoje výuka od běžné (jazykové) školy? 

Ukázaná platí! Na tomto místě tedy nejlépe promluví studentské reference :-).
Já osobně pojímám výuku jako balíček služeb – nad rámec času reálně stráveného v učebně vytvářím pro studenty elektronické zápisky, úkoly, audionahrávky, výstřižky z filmů a písniček atd. Obzvlášť oblíbené jsou pak „cvičební kartičky“, díky kterým mohou studenti efektivně opakovat sami doma, aniž by mě k tomu potřebovali. Což je mým cílem – naučit je tak, aby se mohli dále učit sami. A dát jim k tomu veškerou podporu i „po zvonění“. 

Co je podle tebe pro úspěšné zvládnutí jazyka nejdůležitější?

Ze začátku pracovat intenzivně! Vstup do jazyka je nejtěžší (stejně jako každá nová dovednost, kterou se učíme). Zároveň je to období, kdy ještě student nemůže plně požívat plodů své práce –  není dostatečně jazykově vybaven k tomu, aby mohl vést smysluplnou konverzaci či plně porozumět cizojazyčným textům a filmům. Je potřeba překlenout tuto fázi, ještě než stačí zabít veškerou radost z učení. Ze strany studentů je také žádoucí, aby co nejdříve přijali spoluzodpovědnost za své vzdělávání, a udělali si z jazyka (alespoň na dobu nezbytně nutnou) prioritu. I zde platí, že bez práce nejsou koláče. A já chci jíst brzy! 

Co bys poradil někomu, kdo opakovaně začínal s jazykem, ale „nelezlo mu to do hlavy“? 

Nepranýřujte se. Naučí se to každý, jen to každému bude trvat jinou dobu. Pokud to nejde rychle, nevadí. Pokud to nejde snadno, nevadí. „Snadno a rychle“ existuje jen v reklamách. Možná ale existuje i něco víc – například „zábavně, bez odsudků, s pocitem smysluplnosti a radosti z každého pokroku“. Udělejte revizi: Splňovala tyto parametry dosavadní výuka (škola, lektor, metoda)? Pokud zní odpověď kladně, zkuste se ještě jednou vrátit k otázce č. 5. Pravda leží ve většině případů někde uprostřed. 

Máš nějaký veselý zážitek z kurzu? 

Než o tom vyprávět, lepší je to zažít. Avšak prozradím již teď, že ještě veselejší bývají ty zážitky po kurzu.
  
Jaké je tvoje životní motto?

Dneska jsem nevstával zbytečně. 

Co rád děláš, když máš volno? 

Hraju na hudební nástroje a v létě bývám na „fish office“ :)

Jaká je tvá oblíbená kniha a proč? 

Robin Crusoe, protože dokázal vždycky všechno (rozumem) vyřešit. 

Jaká je tvá oblíbená hudba?

Bryan Adams, Xavier Baumaxa a Fryderyk Chopin. 

Čeho si vážíš na jiných lidech? 

Trpělivosti. 

Dneska jsem nevstával zbytečně. 

Řekli o Ondřejovi:

Dagmar T.

Chtěla bych ocenit Ondřeje Sirotka za vypracování a sdílení materiálů k učení. Dělá svoji práci nadstandardně, což je vzácné.

Petra B.

Výuka probírala naprosto perfektně a lepšího lektora jsem nikdy neměla.

Marek H.

Ondřej je fantastický lektor - je vidět zápal pro věc, opravdu radost s ním pracovat :-) Smekám před jeho odhodláním rozmluvit i mrtvého :-D Děkuji moc za skvěle strávený čas! Rád budu pokračovat s dalším navazujícím kurzem.

Simona C.

Ondra Sirotek je opravdu skvělý lektor. Má neuvěřitelnou trpělivost, dokáže věci velice přehledně a systematicky vysvětlit. Umí pracovat se skupinou a v on-line kurzu zase využívá takové techniky, že není těžké udržet pozornost a soustředění. Učit se angličtinu s Ondrou je zábava a radost.

Logo N
 

Naše metoda funguje
jen ve spojení se
skvělými lektory