Tajemství úspěchu
je zvolit správnou metodu

Ucelené zmapování cizího jazyka

Co nejde silou, jde rozumem. Konec bezduchého biflování... učení má být radost! Nepustilova metoda důmyslně využívá vaší největší zbraně – logického myšlení. Nabízí přehledné a ucelené zmapování jazyka, které (na rozdíl od “šprtání”) přináší studentům kýžený vhled, porozumění a pocit jistoty, motivující k dalšímu učení....

 

Gramatické partie v logických souvislostech

Pořádek dělá přátele. Řád a pravidla nejsou staromódní pojmy! Naopak... naše unikátní patentovaná metodika systematicky provazuje, spojuje a vysvětluje jednotlivé gramatické partie v logických souvislostech. Studenti jsou pak schopeni vnímat a používat jazyk jako kompaktní celek. Takto podaná pravidla (narozdíl od mechanického memorování pouček) nesvazují, ba naopak – skýtají úlevné pochopení...    

 

Systém drilových cvičení

Cvik dělá mistra. Nestačí jen pochopit, ale také dostat pod kůži! K tomu slouží propracovaný systém drilových cvičení, během nichž studenti aktivně vytváření (překládají) modelové věty zaměřené na daný gramatický jev. Dochází tak k jeho plnému zažití, upevnění a zautomatizování. Obrovskou výhodou je 100% zapojení všech studentů po celou dobu výuky (cvíčí všichni najednou spolu s lektorem) – tímto se de facto blížíme parametrům individuální výuky!    

 

Rychlý vstup do cizího jazyka

Spěchej pomalu. Získat vhled, pochopit souvislosti, pořádně procvičit, zautomatizovat a... pokračovat! Mistrně ovládnout cizí jazyk za tři měsíce nelze. To nemůže s čistým srdcem slíbit nikdo. Nepustilova metoda však nabízí nebývale rychlý vstup do jazyka, enormní akceleraci dalšího procesu učení a zkrácení doby studia až o několik let....  

 

 

Konverzační praktická cvičení

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Naše konverzační kurzy jsou na míru šité potřebám a znalostem absolventů našich gramatických kurzů. Plně zažitá a zautomatizovaná pravidla nyní stačí jen úvést v život – rozmluvit se. Místo nahodilého odříkávání nabiflovaných frází, jsou nyní studenti schopni svébytně formulovat své myšlenky a reagovat v reálné komunikaci.       

 
Logo N
 

Naše metoda funguje
jen ve spojení se
skvělými lektory