Jazykové kurzy angličtiny

Týdenní intenzivní kurz angličtiny „S Nepustilem do prváku“

(by Mgr. Lenka Klepáčková)

Kurz je primárně určen pro žáky základních škol (zejména 9. ročník) a žáky škol středních (zejména 1. ročník). Této věkové skupině je přizpůsobena intenzita drilových cvičení a slovní zásoba využívaná při drilu.
Základní cílovou skupinou jsou žáci, kteří po letních prázdninách nastupují na střední školu, mají jisté obtíže se základní gramatikou a přechod do středního vzdělání by pro ně mohl představovat zátěž.
Konkrétně je posluchač, pro kterého je tento kurz určen, schopen sestavit jednoduché věty, kratší souvětí. Jeho projev je však nejistý a/nebo obsahuje gramatické chyby. Je vybaven slovy a slovními spojeními k popisu denních činností, rodinných příslušníků, barev či předmětů ve třídě a jeho projev se skládá z krátkých vět se slovesem být/mít/mít rád/atd. na konkrétní téma (rodina, volnočasové aktivity, Vánoce…), a to v zejména v přítomném, minulém a budoucím jazyce. Posluchač je schopen představit sebe i svého kamaráda, říct, kde bydlí, kam chodí do školy, co má a nemá rád.

S žáky pracuje kvalifikovaná lektorka Mgr. Lenka Klepáčková s mnohaletými zkušenostmi s výukou dětí, žáků, studentů i dospělých různého věku. V kurzu jsou využívány výukové materiály NJS (Gramatika, cvičebnice) a doplňkové materiály připravené lektorem.

Poznámka pro rodiče, kteří znají Nepustilovu metodu
Způsob výuky je v souladu s konceptem Nepustilovy metody, vlastní dril je doplňován o další aktivity zaměřené na zafixování probírané látky. Žáci tohoto věku jsou již plně schopni Nepustilovu metodu využít a pro tuto věkovou skupinu a její potřeby je nenahraditelná. Po usazení gramatických pasáží bude žák jistější ve vyjadřování, navazování konverzací a celkově pro něj bude vstup na střední škole výrazně snazší.

Detail kurzu

Termín
19. 8. 2024 - 23. 8. 2024
Kód
DPN1908
Den
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
Čas
09:00-16:00
Místo
Brno, Kounicova 39
Počet lekcí
5
Celkem hodin
30x 60 min.
6 690 Kč
223 Kč/60 minut
Objednat kurz

Učebnice ke kurzu

Učebnice můžete přidat v objednávce kurzu.

Komplet - angličtina pro začátečníky až mírně pokročilé

Komplet - angličtina pro začátečníky až mírně pokročilé

Cenově zvýhodněný komplet obsahuje učebnice: Gramatika, Cvičení a MP3

890 Kč
Spustit test pokročilosti

Jaká je vstupní úroveň tohoto kurzu?

U zájemců se předpokládá znalost hovorových časů činného rodu (čas přítomný a minulý, prostý i průběhový, předpřítomný prostý, budoucí čas prostý), dále znalost základních způsobových sloves „moci“ a „muset“. Počítáme rovněž s tím, že jste se již setkali s infinitivními a gerundiálními vazbami a umíte vytvořit základní vedlejší věty („že, jestli, aby, který“). Zájemci o tento kurz by měli mít za sebou celou učebnici Angličtina pro jazykové školy I.díl nebo celou učebnici Headway: Elementary. Pokud si nejste jisti, doporučujeme udělat si rozlišovací test úrovně A2.

Úplní
začátečníci
A0
Chroničtí
začátečníci
A1
Konverzace
po A1
K1
Mírně
pokročilý
A2
Konverzace
po A2
K2
Středně
pokročilý
B1
Konverzace
po B1
K3
Více
pokročilý
B2

Co se v kurzu naučíte

Náplň kurzu vychází z RVP pro Základní vzdělávání a klade si za cíl upevnit pasáže z výuky základní školy, přidat pasáže nutné pro aktivní využití anglického jazyka (i mimo rámec ZŠ) a ulehčit tak žákům této věkové skupiny přechod na školu střední. Kurz „S Nepustilem do prváku“ chce sjednotit rozdíly, které mezi jednotlivými základními školami jsou a usnadnit tak start na škole střední. V rámci dělení kurzů v NJS se jedná o pokročilost CHZ a MP s důrazem na pasáže právě v MP. Mimo jiné se jedná o prostou formu - přítomný, minulým, budoucí, předpřítomný a podmiňovací způsob; průběhovou formu - přítomný, minulým, předpřítomný (pasivně), modální slovesa, existenční vazba…předložkové vazby a další.

 

 • slovesa se dvěma předměty
 • srovnání prostých a průběhových časů
 • předpřítomný čas průběhový
 • zvratná zájmena
 • opisné tvary be allowed to a be supposed to
 • způsobová slovesa may, mustn ́t, shall, should, shouldn ́t
 • minulá podmínka
 • základy užití frázových sloves
 • vazby s infinitivem
 • vazby s gerundiem
 • trpný rod prostý a průběhový
 • časové spojky pro vymezení budoucnosti
 • podmínkové věty reálné
 • základní vztažné věty
 • Naše učebny

  Kudy k nám

  Často kladené otázky

  Pokud na svou otázku nenajdete odpověď, kontaktujte nás

  Pokud nejste úplný začátečník, doporučujeme vám zdarma náš nezávazný on-line rozřazovací test.
  Do 20 minut zjistíte vaši jazykovou úroveň a získáte nabídku kurzů vhodných přímo pro vás. S výběrem kurzu vám také rádi poradíme osobně, mailem či telefonicky.

  Pokud vám nebude vyhovovat zvolená pokročilost, kontaktujte co nejdříve naši kancelář, kde s vámi individuálně vyřešíme přesun do jiného kurzu.

  Pokud jste si nevybrali, rádi vám vytvoříme individuální výuku na míru, stačí vyplnit krátký formulář. Můžete k sobě přizvat i rodinu nebo přátele. 

  Abychom vám mohli garantovat vaše místo, je potřeba uhradit kurzovné předem, a to do 2 pracovních dnů od zaslání přihlášky. 
  Pokud by se kurz z kapacitních důvodů neotevřel, bude Vám celá částka vrácena zpět na bankovní účet také nejpozději do 2 pracovních dní od informování o neotevření kurzu.
   

  Kurzovné můžete hradit jednoduše kartou on-line na našem webu, bankovním převodem či v hotovosti nebo kartou v našem jazykovém obchůdku na Kounicově 31 v Brně. Přijímáme také platby benefitními systémy. 

  Ano, akceptujeme poukázky Edenred (Academica, Multi, Compliments a Benefits Card), Sodexo (Smart Pass, Fokus Pass, Dárková Pass, Bonus Pass, Flexi Pass a Flexipass Card, E-pass). Platbu můžete provést přes Benefit Management s.r.o. (Benefit Plus) či Benefity a.s. a po domluvě lze na naše kurzy využít i příspěvky FKSP. Kurz můžete uhradit tímto způsobem celý nebo jen jeho část.

  Ano, při včasném objednání kurzu můžete získat slevu v rámci nabídky First Minute. Slevu můžete získat také při opakování kurzu stejné urovně nebo pokračování v kurzu vyšší úrovně. A v případě registrace na našem webu, získáte slevu 10% na zboží z našeho e-shopu. Informace o dalších slevách najdete na stránce
  Slevy a platební metody

  Naše kurzy navštěvují lidé všech věkových kategorií, od studentů po seniory. Nejvíce je zastoupen věk 30 - 55 let. Minimální doporučovaná věková hranice je s ohledem na způsob výkuky Nepustilovou metodou 12 let. 

  Nepustilova metoda pracuje se 100% zapojením všech studentů. Omezená je tedy pouze prosotory, kde výuka probíhá. Naše učebny mají maximální kapacitu od 12 do 24 studentů. Gramatické prezenční kurzy navštěvuje obvykle 8 – 16 studentů (max. 24). V konverzačních prezenčních kurzech vyučujeme zpravidla 4 – 6 osob (max. 8). On-line výuku v gramatických kurzech se účastní většinou 6 - 10 (aktivních) studentů (max. 12 aktivních) a v konverzačních kurzech 4 – 6 studentů (max. 7).

  Vzhledem k unikátnosti Nepustilovy metody pracujeme v kurzech s vlastními učebnicemi a skripty. Využijete je nejen v kurzu, ale také v rámci samostudia. Učebnice můžete zakoupit současně s objednávkou kurzu, či kdykoliv objednat na našem e-shopu.

  Řídíme se platnými legislativními předpisy a dodržujeme doporučená hygienická opatření. Pokud by došlo k uzavření naší školy, bude výuka probíhat on-line formou. 

  To záleží hlavně na vás, vaší píli a časových možnostech. V našich týdenních intenzivních kurzech se za pouhý týden můžete posunout o jednu úroveň výše. Nesmíte však zapomenout, že teprve cvičení a opakování z vás dělá mistra.

  Nepustilova metoda výuky je založena na 3 hlavních principech: logika – dril – humor. Jejím cílem není biflování, ale porozumění principům cizího jazyka, rychlé zvládnutí gramatiky a následné rozšiřování slovní zásoby četbou. Společný dril, kdy mluví celá skupina, eliminuje ostych jedince a všichni studenti jsou neustále v akci. Naše metoda je opatřena ochrannou známkou.

  Pokud máte zájem podívat se na výuku osobně, vyplňte prosím přihlášku na ukázkovou lekci. Budeme vás kontaktovat ohledně volných termínů. 

  Na vaši žádost vám rádi vystavíme certifikát o absolvování kurzu, který vám zašleme emailem.

  Ano, dárkové poukazy jsou u našich klientů velmi oblíbené, hlavně v předvánočním období. Darovat můžete poukaz na konkrétní kurz nebo si jen zvolit libovolnou hodnotu a výběr kurzu nechat na obdarovaném. Platnost poukazu je jeden rok.