Kurzy Nepustilovou metodou
nejefektivnější cesta k cizím jazykům

jazykove-kurzy
Kurzy a pokročilost Kód Termín Délka Den Čas Místo Hodin Cena

K3 - konverzace po B1

Tyto kurzy jsou určeny pro úspěšné absolventy kurzu pro středně nebo více pokročilé a již určitou konverzační průpravou prošli, buď kurzem konverzace K1 v naší škole nebo jinými kurzy v pokročilosti pre-intermediate. Procvičuje se gramatika vedlejších vět v hovorových situacích (řízený i volný rozhovor), vždy vztažených k určitému okruhu slovní zásoby. Značný důraz během výuky je kladen na mluvení a poslech (včetně nahrávek s rodilými mluvčími), zatímco psaní a četba jsou cvičeny převážně při domácí průpravě. Kurz vede český lektor nebo rodilý mluvčí.