Rozřazovací testy vám pomohou vybrat ten správný kurz

Udělejte si test z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo španělštiny a zjistěte svou aktuální jazykovou úroveň.

Účelem těchto vstupních testů je posoudit úroveň Vašich současných znalostí a pomoci Vám vybrat vhodnou úroveň kurzu tak, abyste u nás byli spokojení a naučili se co nejvíce. Proto k vyplňování těchto testů přistupujte zodpovědně a pokud nebudete znát správnou odpověď, nezdráhejte se vybrat si možnost „Nevím.“. Nesnažte se za každou cenu uhodnout či tipovat správnou odpověď. Test se skládá ze čtyřech navzájem propojených částí. V každé části je 20 vět na překlad z češtiny do cizího jazyka a 5 vět na překlad z cizího jazyka do češtiny. Budete si moci vybrat pouze jednu z pěti možností (včetně možnosti „Nevím.“).

Pro úspěšný vstup do kurzu je doporučeno vybraný test úspěšně vyplnit alespoň na 19 bodů z celkového počtu 25 bodů. Na každý test budete mít k dispozici 20 minut. Zbývající čas bude zobrazen v pravém horním rohu.

Obsah výuky v jednotlivých stupních