Jazykové kurzy němčiny

Tříměsíční on-line kurz němčiny - středně pokročilí B1

Živá on-line výuka s lektorem. Gramatický kurz němčiny jedinečnou Nepustilovou metodou pro širokou veřejnost od 12 let. Výuka v tomto kurzu probíhá 2x týdně 2 hodiny v ranních nebo večerních hodinách.
Po úspěšném zakončení kurzu můžete postoupit do vyššího stupně pokročilosti. 
Celková délka kurzu je 44 hodin (44 x 60min). 

2 varianty na výběr:

Aktivní účast: Aktivní zapojení do výuky, dotazy na lektora. Možnost 3 nahrávek zdarma v případě absence.

Pasivní účast: Uvidíte a uslyšíte veškerý výklad lektora včetně zápisu na tabuli. Obdržíte všechny studijní podklady od lektora a zápisky z hodin, tak jako studenti aktivní výuky.

Pasivní účast nezahrnuje:

 • možnost nahrazení zmeškané výuky (videozáznam z výuky pouze za poplatek)
 • aktivní vstupování do výuky (budete mít vypnutý mikrofon)
 • možnost mít zapnutou kameru na vašem zařízení (lektor a ani ostatní žáci neuvidí váš obraz)

Detail kurzu

Termín
2. 10. 2023 - 8. 1. 2024
Kód
N41 on
Den
Pondělí, Čtvrtek
Čas
20:00-22:00
Místo
On-line, On-line
Počet lekcí
22
Celkem hodin
44x 60 min.
Lektorem je
Marek Halo
Aktivně
5 890 Kč
Pasivně
4 390 Kč

Učebnice ke kurzu

Učebnice můžete přidat v objednávce kurzu.

Němčina - Skripta pro mírně a středně pokročilé

Němčina - Skripta pro mírně a středně pokročilé

Skripta němčiny pro mírně a středně pokročilé.

300 Kč
Spustit test pokročilosti

Jaká je vstupní úroveň tohoto kurzu?

U zájemců se předpokládá znalost skloňování podstatných jmen, přídavných jmen a zpodstatnělých přídavných jmen. Skloňování osobních zájmen, použití řadových číslovek, všech základních časů činného rodu, pomocná a způsobová slovesa v zákl. časech, trpný rod + trpný infinitiv po modálním slovese, dva infinitivy v perfektu + věty vyčítací a litovací, čtyři infinitivy v němčině a jejich použití po modálních slovesech. Infinitiv s "zu" a bez "zu", vazby "sein + zu" a "haben + zu". Souvětí souřadné, souvětí podřadné: nepřímé otázky, věty rázu oznamovacího dass = že + jejich krácení, věty rázu žádacího dass = aby + jejich krácení, účelové věty + jejich krácení, důvodové věty (spojky weil, da), vztažné věty - použití vztažných zájmen, časové věty (spojky bis, wenn, als), podmínkové věty skutečné (spojka wenn = jestliže). Použití konjunktivu ve vedlejší větě (informativně) a použití časových a zeměpisných údajů. Externí zájemci o tento kurz by měli mít za sebou cca 18 lekcí druhého dílu učebnice Němčina pro jazykové školy. Pokud si nejste jisti, doporučujeme udělat si rozlišovací test úrovně B1.

Úplní
začátečníci
A0
Chroničtí
začátečníci
A1
Konverzace
po A1
K1
Mírně
pokročilý
A2
Konverzace
po A2
K2
Středně
pokročilý
B1
Konverzace
po B1
K3
Více
pokročilý
B2

Co se v kurzu naučíte

V tomto kurzu proberete náročnější struktury - složitější typy vedlejších vět (vztažné věty, časové věty, podmínkové věty neskutečné, přací věty apod.), nadstandardní slovotvorba, použití příčestí a přechodníku, předložky se 2. pádem, některé speciální vazby. I nadále se probírají silná slovesa a slovesa s předložkovou vazbou, pokračuje se v četbě a rozboru textů, příležitostně je zařazen kratší poslech. Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou před dalším gramatickým kurzem B2 - více pokročilí, absolvovat konverzační kurz K3, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

 • Předložky se 2. pádem
 • Skupiny silných sloves
 • Předložkové vazby u vybraných sloves
 • Čtyři infinitivy v němčině
 • Věty se spojkou „dass“ a jejich krácení minulým infinitivem s „zu“
 • Způsobová slovesa a sloveso „werden“ – vyjádření jistoty, domněnky a pravděpodobnosti
 • Souvětí souřadné s párovými spojkami „nicht nur – sondern auch“, „entweder – oder“, „sowohl – als auch“, „einerseits – anderseits“, „weder – noch“
 • Časové věty se spojkami „sobald“, „solange“, „sooft“, „nachdem“, „kaum dass“, „seitdem“ a „bevor“
 • Podmínkové věty skutečné i neskutečné a jejich krácení
 • Přací věty
 • Přípustkové věty se spojkou „obwohl“
 • Věty způsobové srovnávací skutečné se spojkami „so – wie“, „als“, „je – desto“
 • Věty způsobové srovnávací neskutečné se spojkou „als ob“ a jejich krácení
 • Věty způsobové účinkové se spojkami „so – dass“, „ zu – als dass“ a jejich krácení
 • Věty způsobové se spojkou „ohne dass“ a jejich krácení
 • Věty způsobové se spojkou „(an)statt dass“ a jejich krácení
 • Vztažné věty a složitější konstrukce
 • Použití konjunktivu ve vedlejší větě
 • Participiální konstrukce
 • Často kladené otázky

  Pokud na svou otázku nenajdete odpověď, kontaktujte nás

  Pokud nejste úplný začátečník, doporučujeme vám zdarma náš nezávazný on-line rozřazovací test.
  Do 20 minut zjistíte vaši jazykovou úroveň a získáte nabídku kurzů vhodných přímo pro vás. S výběrem kurzu vám také rádi poradíme osobně, mailem či telefonicky.

  Pokud vám nebude vyhovovat zvolená pokročilost, kontaktujte co nejdříve naši kancelář, kde s vámi individuálně vyřešíme přesun do jiného kurzu.

  Pokud jste si nevybrali, rádi vám vytvoříme individuální výuku na míru, stačí vyplnit krátký formulář. Můžete k sobě přizvat i rodinu nebo přátele. 

  Abychom vám mohli garantovat vaše místo, je potřeba uhradit kurzovné předem, a to do 2 pracovních dnů od zaslání přihlášky. 
  Pokud by se kurz z kapacitních důvodů neotevřel, bude Vám celá částka vrácena zpět na bankovní účet také nejpozději do 2 pracovních dní od informování o neotevření kurzu.
   

  Kurzovné můžete hradit jednoduše kartou on-line na našem webu, bankovním převodem či v hotovosti nebo kartou v našem jazykovém obchůdku na Kounicově 31 v Brně. Přijímáme také platby benefitními systémy. 

  Ano, akceptujeme poukázky Edenred (Academica, Multi, Compliments a Benefits Card), Sodexo (Smart Pass, Fokus Pass, Dárková Pass, Bonus Pass, Flexi Pass a Flexipass Card, E-pass). Platbu můžete provést přes Benefit Management s.r.o. (Benefit Plus) či Benefity a.s. a po domluvě lze na naše kurzy využít i příspěvky FKSP. Kurz můžete uhradit tímto způsobem celý nebo jen jeho část.

  Ano, při včasném objednání kurzu můžete získat slevu v rámci nabídky First Minute. Slevu můžete získat také při opakování kurzu stejné urovně nebo pokračování v kurzu vyšší úrovně. A v případě registrace na našem webu, získáte slevu 10% na zboží z našeho e-shopu. Informace o dalších slevách najdete na stránce
  Slevy a platební metody

  Naše kurzy navštěvují lidé všech věkových kategorií, od studentů po seniory. Nejvíce je zastoupen věk 30 - 55 let. Minimální doporučovaná věková hranice je s ohledem na způsob výkuky Nepustilovou metodou 12 let. 

  Nepustilova metoda pracuje se 100% zapojením všech studentů. Omezená je tedy pouze prosotory, kde výuka probíhá. Naše učebny mají maximální kapacitu od 12 do 24 studentů. Gramatické prezenční kurzy navštěvuje obvykle 8 – 16 studentů (max. 24). V konverzačních prezenčních kurzech vyučujeme zpravidla 4 – 6 osob (max. 8). On-line výuku v gramatických kurzech se účastní většinou 6 - 10 (aktivních) studentů (max. 12 aktivních) a v konverzačních kurzech 4 – 6 studentů (max. 7).

  Vzhledem k unikátnosti Nepustilovy metody pracujeme v kurzech s vlastními učebnicemi a skripty. Využijete je nejen v kurzu, ale také v rámci samostudia. Učebnice můžete zakoupit současně s objednávkou kurzu, či kdykoliv objednat na našem e-shopu.

  Řídíme se platnými legislativními předpisy a dodržujeme doporučená hygienická opatření. Pokud by došlo k uzavření naší školy, bude výuka probíhat on-line formou. 

  To záleží hlavně na vás, vaší píli a časových možnostech. V našich týdenních intenzivních kurzech se za pouhý týden můžete posunout o jednu úroveň výše. Nesmíte však zapomenout, že teprve cvičení a opakování z vás dělá mistra.

  Nepustilova metoda výuky je založena na 3 hlavních principech: logika – dril – humor. Jejím cílem není biflování, ale porozumění principům cizího jazyka, rychlé zvládnutí gramatiky a následné rozšiřování slovní zásoby četbou. Společný dril, kdy mluví celá skupina, eliminuje ostych jedince a všichni studenti jsou neustále v akci. Naše metoda je opatřena ochrannou známkou.

  Pokud máte zájem podívat se na výuku osobně, vyplňte prosím přihlášku na ukázkovou lekci. Budeme vás kontaktovat ohledně volných termínů. 

  Na vaši žádost vám rádi vystavíme certifikát o absolvování kurzu, který vám zašleme emailem.

  Ano, dárkové poukazy jsou u našich klientů velmi oblíbené, hlavně v předvánočním období. Darovat můžete poukaz na konkrétní kurz nebo si jen zvolit libovolnou hodnotu a výběr kurzu nechat na obdarovaném. Platnost poukazu je jeden rok.