Všeobecné podmínky - košík

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro prodej učebnic a výukových materiálů

 • Práva a povinnosti prodejce (JAZYKOVÉ KURZY NEPUSTIL s.r.o.)
 • Práva a povinnosti zákazníka

1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

Prodejcem je společnost

JAZYKOVÉ KURZY NEPUSTIL s.r.o.
Sokolská 366/1, 602 00 Brno
IČO: 29280001

a) Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do 3 pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

V případě objednávky s platbou na fakturu si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svoji předcházející objednávku.

Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

b) Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží převodem na účet nakupujícího, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné).

c) Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek a hodnocením kvality služeb. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.d) je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

d) Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

a) Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírka).

c) Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

 • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal.
 • nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:
  JAZYKOVÉ KURZY NEPUSTIL s.r.o.
  Sokolská 366/1,
  602 00 Brno
  Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
  Kontaktní e-mail: info@njs.cz

 

d) Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.

e) Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

f) Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním e-mailů o novinkách školy. Z tohoto odběru se lze jednoduše odhlásit odpovědí na zaslaný e-mail s textem "nezasílat".

g) Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost. Platí do data uvedeného na dárkovém poukazu. Není-li dárkový poukaz uplatněn do uvedeného data platnosti, pozbývá platnosti bez náhrady. Dárkový poukaz je nutné uplatnit jednorázově v plné výši nakupní hodnoty.

 

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů JAZYKOVÉ KURZY NEPUSTIL s.r.o., Sokolská 366/1, 60200 Brno, IČ: 29280001 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR prohlašuje, že údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři bude schromažďovat a zpracovávat výhradně pro účely nákupu v e-shopu jazykové školy a pro fakturační účely a to na dobu maximálně 5 (pět) let. Sumarizované údaje z objednávkových formulářů mohou být použity Správcem pro statistické účely a pouze pro vnitřní potřebu Správce.

Správce považuje osobní údaje předané subjektem údajů (kupujícím) za přesné, pravdivé a předané dobrovolně za účelem výše uvedeným.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je v souladu s účelem k němuž byly shromážděny a nebudou předávány třetím osobám v ČR ani do zemí EU.

Zaměstnanci Správce nebo jiné osoby, které zpracovávají osbní údaje na základě zpracovatelské smouvy se Správcem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru či zpracovatelských prací.

Informace zasílané Správcem jednotlivě na e-mail předaný dobrovolně kupujícím Správci nejsou obchodními sděleními ve smyslu zák. 480/04 Sb., o některých službách informační společnosti. Jedná se vždy o organizační sdělení za účelem realizace objednávky nebo předání dokladů. 

Aktuality

23. 08. 2022

Kurzy září 2022 - Akce

Nové termíny kurzů - podzim 2022. Začínáme od 19. září!

30. 05. 2022

Jednodenní workshopy

NOVINKA - ANGLICKÉ A ŠPANĚLSKÉ JEDNOHUBKY Jedinečné 4hodinové kurzy, ve kterých se zaměříme přesně na tu část gramatiky, kterou potřebujete zdokonalit.

12. 05. 2022

Letní kurzy 2022

Letní prázdninové kurzy jedinečnou Nepustilovou metodou. Prezenčně i on-line.

Všechny aktuality

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 70.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ