Víkendový kurz angličtiny - konverzace pro chronické začátečníky

Termín: 07. 12. - 15. 12.
Rozvrh výuky: 2x so+ne, so 9:00-16:00 ne 9:00-12:00
Lektoři: Klepáčková, Smolka
Místo konání: Kounicova 39, II.patro
Cena: 3 390 Kč

přihlásit se

 
Rozsah výuky: Výuka probíhá 2 víkendy jdoucí po sobě vždy v sobotu 9.00 - 16.00 ( polední přestávka od 12.00 do 13.00 ) a v neděli 9.00 - 12.00 . Celkem 18 hodin.

Obsah kurzu: V těchto kurzech se nevyužívá drilových cvičení, nejedná se o další gramatický kurz. Využívá se řízené konverzace, četby, poslechu a psaní na procvičení a zafixování znalostí získaných v předešlých kurzech. Důraz je kladen na reakci na mluvené slovo v angličtině, frekventant je nucen být neustále ve střehu a odpovídat na jednoduché věty. V těchto kurzech se naučíte reagovat v základních hovorových situacích, odpovídat na otázky týkající se rodiny, práce, volného času, cestování, nakupování a jiné. Doplňkově je rovněž zařazen překlad upravených anglických textů a poslech anglických písní. Kurzy vede český lektor.
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 posluchačů.
 
Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.