Rozřazovací testy vám pomohou vybrat ten správný kurz

Rozlišovací testy - Angličtina

Středně pokročilý

Otázka č. 1/25

Vyberte správný překlad.

Tento prsten mám už dva roky.

Otázka č. 2/25

Vyberte správný překlad.

Jak dlouho už to tvoje děti hledají?

Otázka č. 3/25

Vyberte správný překlad.

Kolik slov už jste se od rána naučil?

Otázka č. 4/25

Vyberte správný překlad.

Včera jsem se nic nenaučil.

Otázka č. 5/25

Vyberte správný překlad.

Koho jsi se zeptal nejdříve?

Otázka č. 6/25

Vyberte správný překlad.

Co jsi (právě) poslouchal, když jsem přišel?

Otázka č. 7/25

Vyberte správný překlad.

Všechno je mokré, protože on se sprchoval.

Otázka č. 8/25

Vyberte správný překlad.

To je ta věc, o které (právě) mluvím.

Otázka č. 9/25

Vyberte správný překlad.

Co hodláš dělat, až vypneš ten počítač?

Otázka č. 10/25

Vyberte správný překlad.

Jestli nebudu mít dost peněz, nekoupím si to.

Otázka č. 11/25

Vyberte správný překlad.

Cožpak ty zítra neodjíždíš z Brna?

Otázka č. 12/25

Vyberte správný překlad.

Řekni jí, aby na nás nečekala.

Otázka č. 13/25

Vyberte správný překlad.

Kde má (on) vystoupit z toho autobusu?

Otázka č. 14/25

Vyberte správný překlad.

Dali by ti to, ale nikdo z nich to neměl.

Otázka č. 15/25

Vyberte správný překlad.

Měli byste se vrátit do pátku.

Otázka č. 16/25

Vyberte správný překlad.

Nesměli jsme se ničeho dotýkat.

Otázka č. 17/25

Vyberte správný překlad.

Všechno už bylo zaplaceno, takže můžeme jít.

Otázka č. 18/25

Vyberte správný překlad.

Minulý týden nám byly poslány ty peníze.

Otázka č. 19/25

Vyberte správný překlad.

Kde se vyrábí Mazda?

Otázka č. 20/25

Vyberte správný překlad.

Právě se to tiskne.

Otázka č. 21/25

Vyberte správný překlad.

He won’t leave until he has it.

Otázka č. 22/25

Vyberte správný překlad.

She’s got to marry him.

Otázka č. 23/25

Vyberte správný překlad.

I’d have to stop, I couldn’t go on.

Otázka č. 24/25

Vyberte správný překlad.

It’s something that mustn’t be spoken about.

Otázka č. 25/25

Vyberte správný překlad.

I’ve just been told to pick you up.

Čas do konce testu

20:00

Logo N
 

Naše metoda funguje
jen ve spojení se
skvělými lektory