Středně pokročilí


Čas do konce testu: 20:00

1) Tento prsten mám už dva roky.

2) Jak dlouho už to tvoje děti hledají?

3) Kolik slov už jste se od rána naučil?

4) Včera jsem se nic nenaučil.

5) Koho jsi se zeptal nejdříve?

6) Co jsi (právě) poslouchal, když jsem přišel?

7) Všechno je mokré, protože on se sprchoval.

8) To je ta věc, o které (právě) mluvím.

9) Co hodláš dělat, až vypneš ten počítač?

10) Jestli nebudu mít dost peněz, nekoupím si to.

11) Cožpak ty zítra neodjíždíš z Brna?

12) Řekni jí, aby na nás nečekala.

13) Kde má (on) vystoupit z toho autobusu?

14) Dali by ti to, ale nikdo z nich to neměl.

15) Měli byste se vrátit do pátku.

16) Nesměli jsme se ničeho dotýkat.

17) Všechno už bylo zaplaceno, takže můžeme jít.

18) Minulý týden nám byly poslány ty peníze.

19) Kde se vyrábí Mazda?

20) Právě se to tiskne.

21) He won’t leave until he has it.

22) She’s got to marry him.

23) I’d have to stop, I couldn’t go on.

24) It’s something that mustn’t be spoken about.

25) I’ve just been told to pick you up.

Čas do konce testu: 20:00