Chroničtí začátečníci


Čas do konce testu: 20:00

1) Počkáš na mě?

2) Tamto nejsou její rodiče.

3) Jsi dobrý řidič?

4) Není ve své posteli.

5) Jak se jmenuje tvůj bratr?

6) S kým jste byli?

7) Před hodinou tady nebyla.

8) Venku nejsou žádné děti.

9) Nedělej to pro nás.

10) Kde to mohu vidět?

11) Všichni tady musí být.

12) Ona to nikdy nedělá.

13) Jak často tam chodíte?

14) Nic nechci.

15) Cožpak ty je neznáš?

16) Pracoval jsem pro ně před deseti lety.

17) Kdo to koupil?

18) Kolik času potřebovala?

19) Co se ti líbilo?

20) Nepřečetl jsem si to.

21) Who will you help?

22) Who did they see?

23) I don't know everybody.

24) Where are you going?

25) I didn't want to call anybody

Čas do konce testu: 20:00