Chroničtí začátečníci


Čas do konce testu: 20:00

1) Jsem spokojená.(zufrieden)

2) Všichni byli unavení.

3) Rozumím ti.

4) Ona se uzdravuje.

5) Nemám problém.

6) Měl jsem strach.

7) Prodám ten počítač.

8) Ztratil jsem všechno.

9) Nic neposílej.

10) Kdy to budeš číst?

11) Proč to nekoupíš?

12) Komu to řekneš?

13) Na koho čekáš?

14) Bydlíš u něj?

15) Máš to zařídit.

16) Musí se to najít.

17) Nesměl jsem se jí ptát.

18) Teď to nemůžu hledat.

19) Já se mýlím. (sich irren)

20) Omluvili jsme se.

21) Proč se nesnažíš?

22) Musím ti něco ukázat.

23) Kdy mně zavoláš?

24) Kde jste nakupovali?

25) Tady musíš vystoupit.

Čas do konce testu: 20:00