Německá konverzace chz

od 175 Kč / 60 min

Tyto kurzy jsou určeny především pro úspěšné absolventy našich kurzů pro chronické začátečníky, kteří potřebují jazyk aktivně používat v reálných situacích nebo pro cizí zájemce, kteří zvládli vstupní test pro mírně pokročilé.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

Náplň tohoto kurzu vychází z témat a obtížnosti učebnice Sprechen Sie Deutsch I. Jeho cílem je praktické procvičení členů a jejich ekvivalentů, skloňování osobních, ukazovacích a tázacích zájmen. Předpokládá se schopnost postavit větu se správným slovosledem, znalost rámcové konstrukce. V kurzu by měli frekventanti zvládnout jednoduché vedlejší věty.

Po účastnících kurzu se vyžaduje průběžná příprava na jednotlivé lekce. Jsou zadávány ústní i písemné úkoly. Frekventanti musí také samostatně zvládnout zadanou slovní zásobu.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše

Tříměsíční kurzy

Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
LNK24 on-line
14. 07. - 15. 09.
čtvrtek 20:00 - 22:00 (20 hodin) Ondřej Štěpánovský Online virtuální učebna ZOOM 6 4 190Kč Kurz je obsazen přihlásit se jako náhradník