Německá konverzace chz

Tyto kurzy jsou určeny především pro úspěšné absolventy našich kurzů pro chronické začátečníky, kteří potřebují jazyk aktivně používat v reálných situacích nebo pro cizí zájemce, kteří zvládli vstupní test pro mírně pokročilé.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

Náplň tohoto kurzu vychází z témat a obtížnosti učebnice Sprechen Sie Deutsch I. Jeho cílem je praktické procvičení členů a jejich ekvivalentů, skloňování osobních, ukazovacích a tázacích zájmen. Předpokládá se schopnost postavit větu se správným slovosledem, znalost rámcové konstrukce. V kurzu by měli frekventanti zvládnout jednoduché vedlejší věty.

Po účastnících kurzu se vyžaduje průběžná příprava na jednotlivé lekce. Jsou zadávány ústní i písemné úkoly. Frekventanti musí také samostatně zvládnout zadanou slovní zásobu.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše
  • Měsíční kurzy

Měsíční kurzy

Výuka v těchto kurzech probíhá 2x týdně v odpoledních (16:30 - 19:00) hodinách. Zahájení: listopad, duben
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
LK1N
09. 07. - 01. 08.
út + čt 17:30 - 20:30 Brno 3 200Kč více informací » přihlásit se
K1N
19. 11. - 12. 12.
út + čt 16:30 - 19:30 Brno 3 390Kč více informací » přihlásit se
učebnice se nepožadují