Německá konverzace chz

od 175 Kč / 60 min

Tyto kurzy jsou určeny především pro úspěšné absolventy našich kurzů pro chronické začátečníky, kteří potřebují jazyk aktivně používat v reálných situacích nebo pro cizí zájemce, kteří zvládli vstupní test pro mírně pokročilé.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

Náplň tohoto kurzu vychází z témat a obtížnosti učebnice Sprechen Sie Deutsch I. Jeho cílem je praktické procvičení členů a jejich ekvivalentů, skloňování osobních, ukazovacích a tázacích zájmen. Předpokládá se schopnost postavit větu se správným slovosledem, znalost rámcové konstrukce. V kurzu by měli frekventanti zvládnout jednoduché vedlejší věty.

Po účastnících kurzu se vyžaduje průběžná příprava na jednotlivé lekce. Jsou zadávány ústní i písemné úkoly. Frekventanti musí také samostatně zvládnout zadanou slovní zásobu.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše

Měsíční kurzy

Výuka v těchto kurzech probíhá 2x týdně v odpoledních (16:30 - 19:00) hodinách. Zahájení: listopad, duben
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
NK21chz
24. 11. - 20. 12.
pondělí + středa 17:15 - 19:45 Brno 3 490Kč více informací » přihlásit se
učebnice se nepožadují

Tříměsíční kurzy

Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
NK23 on-line
06. 10. - 22. 12.
středa 20:00 - 22:00 Štěpánovský Online virtuální učebna ZOOM 4 190Kč přihlásit se
NK23 on-line (I.polovina)
06. 10. - 10. 11.
středa 20:00 - 22:00 Štěpánovský Online virtuální učebna ZOOM 2 290Kč přihlásit se