LK21 A Měsíční konverzační kurz angličtiny pro chronické začátečníky

Kód: LK21 A
Termín: 10. 07. - 02. 08.
Rozvrh výuky: po + st, 17.30 - 20.00
Lektoři:
Místo konání: Kounicova 39, II. patro,uč.4
Cena: 2 900 Kč
Výukové materiály: Učebnice se nepožadují

KURZ JE OBSAZEN
přihlásit se jako náhradník

Rozsah výuky: Kurz probíhá 2x týdně v rozsahu 8 lekcí po 2,5 hodinách. Celkem 20 hodin (20 x 60min).


Obsah kurzu: Tento komunikativní kurz zahrnuje řízenou konverzaci, četbu, poslech a psaní na procvičení a zafixování znalostí získaných v předešlých gramatických kurzech. Důraz je kladen na reakci na mluvené slovo v angličtině, frekventant je nucen být neustále ve střehu a odpovídat na jednoduché věty. V těchto kurzech se naučíte reagovat v základních hovorových situacích, odpovídat na otázky týkající se rodiny, práce, volného času, cestování, nakupování a jiné. Doplňkově je rovněž zařazen překlad upravených anglických textů a poslech anglických písní. Kurzy vede náš kvalifikovaný český lektor.
 
Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem A2 - mírně pokročilí.
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 posluchačů.
 
Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.