Kurzy němčiny pro mírně pokročilé

od 127 Kč / 60 min

Jedná se o kurzy určené pro absolventy našich kurzů pro chronické začátečníky. Případní cizí zájemci o tento kurz by měli zvládnout vstupní rozlišovací test pro mírně pokročilé.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

Výuka je zaměřena na zafixování náročnějších struktur z předešlého kurzu, procvičují se nepravidelná slovesa, slovesa s předložkovou vazbou, dále se pokračuje v četbě a rozboru textů. Nově se probere trpný rod, způsobová slovesa při vyjadřování domněnky a jistoty, použití přítomného a minulého infinitivu, skloňování přídavných jmen. Kromě toho zvládnete souvětí souřadné a základní typy vedlejších vět.

Úspěšní absolventi kurzu mohou před 4. stupněm gramatického kurzu absolvovat konverzační kurz, kde získanou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle mluvení a „myšlení v jazyce“ rovněž poslech.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše
  • Týdenní kurzy
  • Čtyřměsíční kurzy

Týdenní kurzy

Výuka probíhá 6dní od pondělí do soboty denně od 8 do 17 hod. v učebnách v centru Brna. Pro mimobrněnské možnost zajištění ubytování. Zahájení: celoročně
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
Nmp 0606
06. 06. - 11. 06.
po - so 8:00 - 17:00 Brno Kounicova 39, II. patro 5 990Kč více informací » přihlásit se

Čtyřměsíční kurzy

Výuka v těchto kurzech probíhá 1x týdně v dopoledních (9:00 - 12:00) nebo odpoledních (16:30 - 19:30) hodinách. Zahájení: v září a v dubnu
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
N033 on-line
02. 02. - 11. 05.
středa 16:45 - 19:45 Halo Online virtuální učebna ZOOM 6 190Kč více informací » přihlásit se
N033 on-line (I.polovina)
02. 02. - 23. 03.
středa 16:45 - 19:45 Halo Online virtuální učebna ZOOM 3 290Kč více informací » přihlásit se
N033 on-line (pasivní účast)
02. 02. - 11. 05.
středa 16:45 - 19:45 Halo Online virtuální učebna ZOOM 4 190Kč více informací » přihlásit se
N032
15. 02. - 07. 06.
úterý 16:45 - 19:45 Brno Kounicova 39, II. patro 6 490Kč více informací » přihlásit se