Kurzy němčiny pro mírně pokročilé

od 127 Kč / 60 min

Jedná se o kurzy určené pro absolventy našich kurzů pro chronické začátečníky. Případní cizí zájemci o tento kurz by měli zvládnout vstupní rozlišovací test pro mírně pokročilé.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

Výuka je zaměřena na zafixování náročnějších struktur z předešlého kurzu, procvičují se nepravidelná slovesa, slovesa s předložkovou vazbou, dále se pokračuje v četbě a rozboru textů. Nově se probere trpný rod, způsobová slovesa při vyjadřování domněnky a jistoty, použití přítomného a minulého infinitivu, skloňování přídavných jmen. Kromě toho zvládnete souvětí souřadné a základní typy vedlejších vět.

Úspěšní absolventi kurzu mohou před 4. stupněm gramatického kurzu absolvovat konverzační kurz, kde získanou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle mluvení a „myšlení v jazyce“ rovněž poslech.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše

Tříměsíční kurzy

Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
N31 on-line
22. 03. - 07. 06.
po + st 18:00 - 20:00 Halo Online Virtuální učebna 5 990Kč přihlásit se
N31 on-line (I.polovina)
22. 03. - 28. 04.
po + st 18:00 - 20:00 Halo Online Virtuální učebna 3 190Kč přihlásit se
N31 on-line (pasivní účast)
22. 03. - 07. 06.
po + st 18:00 - 20:00 Halo Online Virtuální učebna 3 990Kč přihlásit se