Kurzy angličtiny pro mírně pokročilé

od 127 Kč / 60min

Kurzy jsou určeny pro absolventy kurzu pro chronické začátečníky a pro všechny ty, kteří zvládli vstupní test pro mírně pokročilé.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

V těchto kurzech angličtiny si dokonale uspořádáte všechny frekventované časy činného rodu prostého i průběhového (např. I have done it x I have been doing it since then) , včetně nově probírané minulé podmínky prosté (I would have done it.) a předpřítomného času průběhového. Přidáte další způsobová slovesa (may, mustn't, shall, should) i s jejich opisy (be allowed to, be supposed to), všechny časové předložky (např.: since, until, by, within), úvod do frázových sloves, vazby s -ing tvarem (I don't mind doing it, I'm used to being here). Podrobně proberete trpný rod prostý i průběhový (It's often used x It's being used) a seznámíte se s nejjednoduššími typy vedlejších vět (např.: When she comes, I will tell her.). Na konci kurzu se přechází na četbu upravených anglických textů úrovně A2 (Easy Readers: Pre-Intermediate). Úspěšní absolventi mohou před gramatickým kurzem B1-středně pokročilí, pokračovat kurzem komunikačním, konverzací po MP, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše
  • Týdenní kurzy
  • Dvouměsíční kurzy
  • Čtyřměsíční kurzy
  • Tříměsíční kurzy
  • Jednodenní workshop

Týdenní kurzy

Výuka probíhá 5 dní od pondělí do pátku denně od 8 do 17 hod. v učebnách v centru Brna. Zahájení: celoročně
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
Amp 3110
31. 10. - 04. 11.
po - pá 8:00 - 17:00 Brno Kounicova 39, II. patro 6 490Kč více informací » přihlásit se

Dvouměsíční kurzy

Výuka probíhá 2x týdně v dopoledních (9:00 - 12:00) nebo odpoledních (16:30 - 19:30) hodinách v centru Brna. Zahájení: leden, duben, červenec a září
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
A32
27. 09. - 15. 11.
úterý + čtvrtek 16:45-19:45 Zbyněk Petřík, Michal Smolka Brno Kounicova 39, učebna 2 7 290Kč více informací » přihlásit se

Čtyřměsíční kurzy

Výuka v těchto kurzech probíhá 1x týdně v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Zahájení: v září a v únoru
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
A031
19. 09. - 09. 01.
pondělí 16:45-19:45 Lenka Klepáčková Brno Sokolská 1 (budova SPŠ) 7 290Kč více informací » přihlásit se
A032D
20. 09. - 10. 01.
úterý 09:00-12:00 Ondra Sirotek Brno Kounicova 39, II. patro, učebna 1 6 900Kč Původní cena
7 290
více informací » přihlásit se

Tříměsíční kurzy

Výuka v těchto kurzech probíhá 1x týdně v dopoledních (9:00 - 11:30) nebo odpoledních hodinách (17:30 - 20:00). Zahájení: v září a v únoru
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
A32 on-line
27. 09. - 08. 12.
út + čt 20:00 - 22:00 Online virtuální učebna ZOOM 6 490Kč přihlásit se
A32 on-line (I. polovina)
27. 09. - 01. 11.
út + čt 20:00 - 22:00 Online virtuální učebna ZOOM 3 390Kč přihlásit se
A32 on-line (pasivní účast)
27. 09. - 08. 12.
út + čt 20:00 - 22:00 Online virtuální učebna ZOOM 1 4 990Kč přihlásit se