AK035D on-line Konverzační kurz pro mírně pokročilé

Kód: AK035D on-line
Termín: 26. 02. - 14. 05.
Rozvrh výuky: pátek, 8:00 - 10:30
Lektoři: Smolka
Místo konání: Virtuální učebna
Cena: 4 190 Kč
Výukové materiály: Učebnice se nepožadují

přihlásit se

Rozsah výuky: Celkem 30 hodin (30 x 60min). Výuka probíhá 1x týdně 2,5 hodiny on-line s naším lektorem v ranních (8:00 - 10:30), odpoledních (16:30 - 19:00) nebo večerních (19:30 - 22:00) hodinách. Celková délka kurzu je 30 hodin (30 x 60 min).

Obsah kurzu: V těchto kurzech se nevyužívá drilových cvičení, nejedná se o další gramatický kurz. Využívá se řízené konverzace, četby, poslechu a psaní na procvičení a zafixování znalostí získaných v předešlých kurzech. Důraz je kladen na reakci na mluvené slovo v angličtině, frekventant je nucen být neustále ve střehu a odpovídat na jednoduché věty. V těchto kurzech se naučíte reagovat v základních hovorových situacích, odpovídat na otázky týkající se rodiny, práce, volného času, cestování, nakupování a jiné. Doplňkově je rovněž zařazen překlad upravených anglických textů a poslech anglických písní. Kurzy vede náš kvalifikovaný český lektor.
 
Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem B1 - středně pokročilí.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 posluchačů.
 
Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.