Anglická konverzace Chz

od 175 Kč / 60min

Tyto kurzy jsou určeny především pro úspěšné absolventy našich kurzů pro chronické začátečníky, kteří potřebují jazyk aktivně používat v reálných situacích nebo pro cizí zájemce, kteří zvládli vstupní test pro mírně pokročilé.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

Tento komunikativní kurz zahrnuje řízenou konverzaci, četbu, poslech a psaní na procvičení a zafixování znalostí získaných v předešlých gramatických kurzech. Důraz je kladen na reakci na mluvené slovo v angličtině, frekventant je nucen být neustále ve střehu a odpovídat na jednoduché věty. V těchto kurzech se naučíte reagovat v základních hovorových situacích, odpovídat na otázky týkající se rodiny, práce, volného času, cestování, nakupování a jiné. Doplňkově je rovněž zařazen překlad upravených anglických textů a poslech anglických písní. Kurzy vede český lektor.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše
  • Týdenní kurzy
  • Měsíční kurzy
  • Tříměsíční kurzy

Týdenní kurzy

Výuka probíhá 5 dní od pondělí do pátku denně od 8 do 17 hod. v učebnách v centru Brna. Zahájení: celoročně
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
AK1 2006
20. 06. - 24. 06.
po - pá 9:00 - 16:00 Lněničková, Petřík, Sirotek, Smolka Brno Kounicova 39, II. patro, uč. 4 5 190Kč více informací » přihlásit se
AK1 1508
15. 08. - 19. 08.
po - pá 9:00 - 16:00 Brno Kounicova 39, II. patro 5 190Kč více informací » přihlásit se
Učebnice se nepožadují

Měsíční kurzy

Výuka v těchto kurzech probíhá 2x týdně v dopoledních (9:00 - 11:30) nebo odpoledních (16:30 - 19:00) hodinách. Zahájení: listopad, duben, červen
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
AK21
13. 06. - 06. 07.
po + st 17:00 - 19:30 Sirotek Brno Kounicova 39, II. patro, učebna 4 3 790Kč více informací » Kurz je obsazen přihlásit se jako náhradník
LAK21
11. 07. - 03. 08.
po + st 17:30 - 20:00 Lněničková Brno Kounicova 39, II. patro 3 790Kč více informací » přihlásit se
K21
14. 11. - 07. 12.
pondělí + středa 17:00-19:30 Brno 3 790Kč více informací » přihlásit se
Učebnice se nepožadují

Tříměsíční kurzy

Výuka v těchto kurzech probíhá 1x týdně v dopoledních (9:00 - 11:30) nebo odpoledních hodinách (17:30 - 20:00). Zahájení: v září a v únoru
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
LAK23 on-line
13. 07. - 14. 09.
středa 20:00 - 22:00 (20 hodin) Online virtuální učebna ZOOM 4 190Kč více informací » Kurz je obsazen přihlásit se jako náhradník
AK021
19. 09. - 05. 12.
Pondělí 17:00 - 19:30 Brno Kounicova 39, II. patro 5 690Kč více informací » přihlásit se
AK023
21. 09. - 14. 12.
Středa 17:00 - 19:30 Brno Kounicova 39, II. patro 5 690Kč více informací » přihlásit se
AK025D
23. 09. - 16. 12.
Pátek 9:00-11:30 Brno Kounicova 39, II. patro 5 690Kč více informací » přihlásit se
Učebnice se nepožadují