AWS3 - trpný rod Mírně pokročilí

Kód: AWS3 - trpný rod
Termín: 01. 07. - 01. 07.
Rozvrh výuky: pátek, 16:00 - 20:00
Lektoři: Sirotek
Místo konání: Kounicova 39
Cena: 990 Kč

přihlásit se

Rozsah výuky: kurz probíhá 4 hodiny 
 
Čas výukykurzy probíhají v pátek nebo sobotu dopoledne od 9:00 do 13:00 nebo v pátek odpoledne 16:00 - 20:00. Konkrétní termín naleznete vždy u jednotlivých kurzů.
 

Témata pro úroveň mírně pokročilí až středně pokročilí

  • Předpřítomný čas prostý a průběhový II - kurz je zaměřen na jeden z nejfrekventovanějších časů v angličtině a jeho srovnání s minulým a přítomným časem. Cílem kurzu je perfektně zvládnout a správně používat předpřítomný čas v praxi, rozumět rozdílům tam, kde český jazyk překládá oba časy stejně: Znám ho dobře. I know him well. x Znám ho už dlouho. I have known him for a long time. V této úrovni si již procvičíte i pokročilejší fráze typické pro tyto časy. Procvičíte si zde věty typu: Tohle je poprvé, co řídím auto. This is the first time I have driven a car. x Tohle je to nejlepší auto, které jsem kdy řídil. This is the best car I have ever driven. Řídím, zavolej později. I am driving, call me back. x Řídím už od rána. I have been driving since the morning. Včera touhle dobou jsem řídil. I was driving this time yesterday. x Jsem unavený, protože jsem řídil.  I am tired because I have been driving. 
  • Trpný rod - kurz je zaměřen na procvičování trpného rodu, který patří v angličtině k častým jevům (na rozdíl od češtiny, kde tak často využíván není), přesto ve výuce angličtiny bývá opomíjen. Upevníte si způsob tvorby této struktury a díky drilovým cvičením si zautomatizujete jeho používání. Kurz je ideální pro ty, kteří váhají, jak vyjádřit věty typu: Nedá se mu důvěřovat. He can't be trusted. x Kolikrát už ti říkali, abys to nedělal? How many times have you been told not to do it? x Most se zrovna opravuje. The bridge is being repaired. x O tom problému by se nemělo mluvit. The problem shouldn't be spoken about. 
  • Způsobová (modální) slovesa II - kurz je zaměřen na 4 modální slovesa a jejich opisy: can (opisný tvar: be able to), must (opisný tvar: have to), may (opisný tvar: be allowed to), shall (opisný tvar: be supposed to). Seznámíte se s významovými nuancemi modálních sloves a jejich odvozenými funkcemi (výčitky, lítosti, domněnky...).  Cílem kurzu je perfektně zvládnout způsobová slovesa a jejich odvozené významy. A porozumět rozdílů, kde český jazyk překládá různé struktury stejně. Procvičíte si věty typu: Musel se zbláznit! He must have gone mad! x Musel jít do práce. He had to go to work. x Mohl jsem jí vždy říkat vše. I could always tell her everything. x Mohl jsi mně to říci rovnou. You could have told me straight out. 
 
Výukové materiály: do tohoto kurzu není potřeba dokoupit učebnice. V případě zájmu doporučujeme pro tuto úroveň publikaci Angličtina Komplet
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 posluchačů.