Učebnice Nepustilovou metodou.
Už nikdy neztratíte přehled
v cizím jazyce.

Němčina - Cvičení + CD MP3

Cvičebnice určená pro začátečníky až mírně pokročilé obsahující CD, kde jsou cvičení namluvena rodilými mluvčími z češtiny do němčiny. Vhodná i pro samouky.
Kniha obsahuje dvojice německých a českých vět volených tak, aby jejich postupnou modifikací docházelo k budování dynamických stereotypů neboli „gramatických brázd“. České překlady jsou voleny tak, aby napomáhaly vytvářet správně německou větu, nejsou tedy vynechávány podměty jako v češtině, ani nejsou voleny překladově správnější české výrazy.

Autor: PhDr. Vladimír Nepustil

Pro úrovně

Skladem (98 ks)

450 Kč

 

Naše metoda funguje
jen ve spojení se
skvělými lektory