A21 on-line Chroničtí začátečníci 3M

Kód: A21 on-line
Termín: 25. 01. - 07. 04.
Rozvrh výuky: po + st, 20:00 - 22:00
Lektoři: Blablová
Místo konání: Virtuální učebna 01
Cena: 5 990 Kč

KURZ JE OBSAZEN
přihlásit se jako náhradník

On-line výuka probíhá přes aplikaci ZOOM.

Výuka probíhá formou videokonference, během které se můžete aktivně zapojovat, drilovat a komunikoat s lektorem. Abyste se mohli úšpěšně připojit do svého on-line kurzu, postupujte podle návodu.

Jakékoliv dotazy týkající se on-line výuky směřujte na onlinekurzy@njs.cz. V případě technických problémů se obraťte na telefonní číslo +420 603 526 019. 

Rozsah výuky: 
Kurz probíhá 2x týdně v rozsahu 22 lekcí po 2 hodinách. Celkem 44 hodin (44 x 60min).
V případě, že si zvolíte konverzační kurz, výuka probíhá 1x týdně v rozsahu 12 lekcí po 2,5 hodinách. Celkem 30 hodin (30 x 60min.)
Rozsah výuky 1. polovina: 
Kurz probíhá 2x týdně v rozsahu 11 lekcí po 2 hodinách. Celkem 22 hodin (22 x 60min). Poté lze kurzovné doplatit a plynule pokračovat ve druhé polovině kurzu.
Konverzační kurz probíhá 1x týdně v rozsahu 6 lekcí po 2,5 hodinách. Celkem 15 hodin (15 x 60min.)
 
Obsah kurzu: V těchto kurzech se mimo jiné naučíte: přítomnou podmínku prostou (I would go), předpřítomný čas prostý (I have seen it), další způsoby vyjádření budoucnosti, minulý čas průběhový (I was waiting), dvě nejpoužívanější způsobová slovesa (can, must) i s opisy (be able to, have to), některé vazby slovesa s infinitivem (I want to go) a všechny předložky místní. Na konci kurzu se přechází na četbu upravených anglických textů úrovně A1 (Easy Readers: Elementary).
 
Výukové materiály: Nové vydání Angličtina Komplet nebo Angličtina sada I + CD. Učebnice si můžete zakoupit přes náš e-shop a budou Vám doručeny poštou. 
 
On-line kurzy zapadají do našeho systému kurzů přezenčních a po jejich absolvování můžete tedy plynule navázat na kurzy vyšší pokročilosti v prezenční formě nebo pokračovat on-line. Úspěšní absolventi tohoto kurzu tedy mohou pokračovat gramatickým kurzem A2 - mírně pokročilí nebo konverzací po CHZ, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 posluchačů.