F012 Čtyřměsíční kurzy francouzštiny pro úplné začátečníky

Kód: F012
Termín: 21. 09. - 25. 01.
Rozvrh výuky: úterý, 16:30 - 19:30
Lektoři: Nováková
Místo konání: Kounicova 39, II. patro, učebna 4
Cena: 6 190 Kč

přihlásit se

Rozsah výuky: Kurz probíhá 1x týdně v rozsahu 17 lekcí po 3 hodinách. Celkem 51 hodin (51 x 60min).

Obsah kurzu: Kurz je určen pro zájemce, kteří se francouzštinu dosud neučili. Jeho cílem je probrat základy gramatiky francouzského jazyka, na něž následně navazuje výuka v dalších typech kurzů. Zvládnutí základních znalostí umožní posluchačům tvořit jednoduché věty, případně číst upravené cizojazyčné texty (snadný stupeň obtížnosti).

Náplň kurzu tvoří např.: základní pravidla výslovnosti, lekce o podstatných jménech a členech, přídavných jménech (jejich přechylování, stupňování), zájmenech (osobních, přivlastňovacích, samostatných), časování sloves pravidelných, zvratných, nepravidelných (pomocných a polopomocných) v základních časech, tvoření záporu, rozkazu, otázky, nejčastější předložky, vazba il y a.

Výukové materiály: Francouzština skripta pro úz až mp. Učebnice si můžete zakoupit osobně v naší kanceláři, ale i přímo v učebně před zahájením kurzu, nebo si je můžete nechat zaslat poštou přes náš e-shop.

Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem pro chronické začátečníky - A1.
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 posluchačů.