Týdenní intenzivní kurz němčiny pro středně pokročilé

Termín: 21. 08. - 25. 08.
Rozvrh výuky: po - pá, 8:00 - 17:00
Lektoři: Burianová, Bauerová, Halo
Místo konání: Kounicova 39, II.patro
Cena: 4 400 Kč

přihlásit se

Rozsah výuky: Výuka probíhá 5 dní od pondělí do pátku. Zahájení kurzu v pondělí v 9.00. Celkem 42 hodin.
 
Rozvrh výuky:
 
 
Obsah kurzu:V těchto kurzech se již probírají náročnější struktury - složitější typy vedlejších vět (vztažné věty, časové věty, podmínkové věty neskutečné, přací věty apod.), nadstandardní slovotvorba, použití příčestí a přechodníku, předložky se 2. pádem, některé speciální vazby. I nadále se probírají silná slovesa a slovesa s předložkovou vazbou, pokračuje se v četbě a rozboru textů, příležitostně je zařazen kratší poslech.

Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem B2 - více pokročilí nebo konverzací po SP, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

Výukové materiály: Skripta německého jazyka pro mírně pokročilé. Skripta si můžete zakoupit osobně v naší kanceláři, ale i přímo v učebně před zahájením kurzu, nebo si je můžete nechat zaslat poštou přes náš e-shop.

Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 posluchačů.