Fúz 1107 Týdenní intenzivní kurz francouzštiny pro úplné začátečníky

Kód: Fúz 1107
Termín: 11. 07. - 15. 07.
Rozvrh výuky: po - pá, 9:00 - 16:00 (30 hodin)
Lektoři: Marie Nováková
Místo konání: Kounicova 39, II. patro
Cena: 6 190 Kč

přihlásit se

Rozsah výuky: Výuka probíhá 5 dní od pondělí do pátku. Zahájení kurzu je v pondělí v 9.00. Celkem 30 hodin.
 
Rozvrh výuky:
 
 

Obsah kurzu: Kurz je určen pro zájemce, kteří se francouzštinu dosud neučili. Jeho cílem je probrat základy gramatiky francouzského jazyka, na něž následně navazuje výuka v dalších pokročilostech. Zvládnutí základních znalostí umožní posluchačům tvořit jednoduché věty, případně číst upravené cizojazyčné texty (snadný stupeň obtížnosti).

Náplň kurzu tvoří např.: základní pravidla výslovnosti, lekce o podstatných jménech a členech, přídavných jménech (jejich přechylování, stupňování), zájmenech (osobních, přivlastňovacích, samostatných), časování sloves pravidelných, zvratných, nepravidelných (pomocných a polopomocných) v základních časech, tvoření záporu, rozkazu, otázky, nejčastější předložky, vazba il y a.
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 posluchačů.