Fúz 1907 Týdenní intenzivní kurz francouzštiny pro úplné začátečníky

Kód: Fúz 1907
Termín: 19. 07. - 24. 07.
Rozvrh výuky: po-so, 8:00-17:00
Lektoři: Nováková, Tešnarová
Místo konání:
Cena: 5 990 Kč

přihlásit se

Rozsah výuky: Výuka probíhá 6 dní od pondělí do soboty. Zahájení kurzu v pondělí v 9.00. Celkem 44 hodin.
 
Rozvrh výuky:

Obsah kurzu: Kurz je určen pro zájemce, kteří se francouzštinu dosud neučili. Jeho cílem je probrat základy gramatiky francouzského jazyka, na něž následně navazuje výuka v dalších pokročilostech. Zvládnutí základních znalostí umožní posluchačům tvořit jednoduché věty, případně číst upravené cizojazyčné texty (snadný stupeň obtížnosti).

Náplň kurzu tvoří např.: základní pravidla výslovnosti, lekce o podstatných jménech a členech, přídavných jménech (jejich přechylování, stupňování), zájmenech (osobních, přivlastňovacích, samostatných), časování sloves pravidelných, zvratných, nepravidelných (pomocných a polopomocných) v základních časech, tvoření záporu, rozkazu, otázky, nejčastější předložky, vazba il y a.
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 posluchačů.