Týdenní intenzivní kurz francouzštiny pro mírně pokročilé

Termín: 21. 08. - 25. 08.
Rozvrh výuky: po - pá, 9:00 - 16:00
Lektoři: Marková
Místo konání: Kounicova 39, II. patro
Cena: 4 400 Kč

přihlásit se

Rozsah výuky: Výuka probíhá 5 dní od pondělí do pátku. Zahájení kurzu v pondělí v 9.00. Celkem 30 hodin.

 
Rozvrh výuky:
 
 


Obsah kurzu: Tento kurz je určen jednak pro absolventy našich kurzů pro úplné začátečníky a jednak pro ty, kteří s jazykem už mnohokrát začínali, případně si chtějí zopakovat již dříve osvojené znalosti gramatiky. Cílem je probrat kompletně základní gramatiku - což znamená práci s různými druhy sloves, zvládnutí základních časů, skloňování, stupňování atd. Během kurzu se začíná pracovat s cizojazyčnými texty, jsou vložena i poslechová cvičení a rozšířen okruh základních konverzačních situací.

Po úvodním zopakování, rozšíření a doplnění základních znalostí je v náplni kurzu např.: tvoření podmiňovacího způsobu minulého, podmínková souvětí, další modální výrazy, krácení vět pomocí infinitivu, tvoření a užití konjunktivu, trpný rod, krátké a opisné tvary tázacích zájmen, tvoření a užití passé simple, a časování mnoha nepravidelných sloves.

 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 posluchačů.

Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.