Týdenní intenzivní kurz angličtiny pro středně pokročilé

Termín: 28. 08. - 02. 09.
Rozvrh výuky: po - so, 8:00 - 17:00
Lektoři: Brychta, Smolka, Petřík, Chocholatý
Místo konání: Kounicova 39, II.patro
Cena: 4 400 Kč

přihlásit se

Rozsah výuky: Výuka probíhá 5 dní od pondělí do pátku. Zahájení kurzu v pondělí v 8.00. Celkem 40 hodin.
 
Rozvrh výuky:
 
 Pondělí  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
 Úterý  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
 Středa  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
 Čtvrtek  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
 Pátek  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00


Obsah kurzu: V tomto kurzu se naučíte např. předminulý a předbudoucí čas prostý i průběhový (např.: I asked her how long she had been waiting), vazbu used to + infinitiv (I used to go there), speciální a odvozené významy způsobových sloves s přítomným a minulým infinitivem (výčitky: You should have done it a pravděpodobnosti: She may have done it), podrobně proberete vztažné věty (That's the man I met yesterday), nepřímou řeč, souslednost časů (She said she would be here), časové věty ve všech možných kombinacích (When I arrived in Brno, it was raining), podmínkové věty skutečné i neskutečné (If I had known it, I wouldn't have done it). Se všemi obtížnějšími jevy se budete setkávat také při rozboru upravených anglických textů úrovně B1 (Easy Readers: Intermediate).


Výukové materiály: Angličtina sada II. Učebnice si můžete zakoupit osobně v naší kanceláři, ale i přímo v učebně před zahájením kurzu, nebo si je můžete nechat zaslat poštou přes náš e-shop.

Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem B2 - více pokročilí nebo konverzačním kurzem po SP, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 posluchačů.