Týdenní intenzivní kurz angličtiny pro chronické začátečníky

Rozsah výuky: Výuka probíhá 5 dní od pondělí do pátku. Zahájení kurzu v pondělí v 8.00. Celkem 40 hodin.
 
Rozvrh výuky:
 
 Pondělí  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
 Úterý  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
 Středa  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
 Čtvrtek  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
 Pátek  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00


Obsah kurzu: V těchto kurzech se mimo jiné naučíte: přítomnou podmínku prostou (I would go), předpřítomný čas prostý (I have seen it), další způsoby vyjádření budoucnosti, minulý čas průběhový (I was waiting), dvě nejpoužívanější způsobová slovesa (can, must) i s opisy (be able to, have to), některé vazby slovesa s infinitivem (I want to go) a všechny předložky místní. Na konci kurzu se přechází na četbu upravených anglických textů úrovně A1 (Easy Readers: Elementary).
 
Výukové materiály: Nové vydání Angličtina Komplet nebo Angličtina sada I + CD. Učebnice si můžete zakoupit osobně v naší kanceláři, ale i přímo v učebně před zahájením kurzu, nebo si je můžete nechat zaslat poštou přes náš e-shop

Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem A2 - mírně pokročilí nebo konverzací po CHZ, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.
 
Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 posluchačů.