Týdenní konverzační kurz pro středně pokročilé

Termín: 22. 05. - 26. 05.
Rozvrh výuky: po - pá, 9:00-16:00
Lektoři: Brychta, Smolka, Petřík, Chocholatý
Místo konání: Kounicova 39, II.patro
Cena: 4 200 Kč
Výukové materiály: Učebnice se nepožadují

přihlásit se

Rozsah výuky: Výuka probíhá 5 dní od pondělí do pátku každý den od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Zahájení kurzu vždy v pondělí v 9.00. Celkem 30 hodin (30 x 60min).
 
Obsah kurzu: Procvičuje se gramatika vedlejších vět v hovorových situacích (řízený i volný rozhovor), vždy vztažených k určitému okruhu slovní zásoby. Značný důraz během výuky je kladen na mluvení a poslech (včetně nahrávek s rodilými mluvčími), zatímco psaní a četba jsou cvičeny převážně při domácí průpravě. Kurz vede český lektor.
 
Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem B2 - více pokročilí.
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 posluchačů.
 
Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.