Týdenní konverzační kurz němčiny pro chronické začátečníky

Termín: 06. 11. - 10. 11.
Rozvrh výuky: po - pá, 9:00 - 16:00
Lektoři: Burianová, Halo
Místo konání: Kounicova 39, II.patro
Cena: 4 200 Kč
Výukové materiály: učebnice se nepožadují

přihlásit se

Rozsah výuky: Výuka probíhá 5 dní od pondělí do pátku každý den od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Zahájení kurzu vždy v pondělí v 9.00. Celkem 30 hodin (30 x 60min).

 

Obsah kurzu: Náplň tohoto kurzu vychází z témat a obtížnosti učebnice Sprechen Sie Deutsch I. Jeho cílem je praktické procvičení členů a jejich ekvivalentů, skloňování osobních, ukazovacích a tázacích zájmen. Předpokládá se schopnost postavit větu se správným slovosledem, znalost rámcové konstrukce. V kurzu by měli frekventanti zvládnout jednoduché vedlejší věty.

Probíraná témata: představení - první kontakty, hláskování - přepis číslovek a jmen, lidské vlastnosti - popis osoby, předmětu a činnosti, jídlo a pití - v obchodě - v restauraci - objednávka, nákup, placení, rodina - profese - práce - volný čas, bydlení, cestování - objednání a zakoupení jízdenek, letenek, hotelového ubytování, televizní program, orientace ve městě - dotazy na cestu, popis cesty na určité místo, u lékaře - schopnost vyjádřit své potíže

Mluvní dovednosti: kladení otázek - zjištění údajů (spoje, ceny, cesta), přednesení prosby - žádosti, vyjádření názoru a záměru, omluva, výzva, duševní hnutí, aktivní kladení otázek, aktivní užívání rozkazu

Poslech: krátká poslechová cvičení s výše uvedenou tematikou

Četba: texty z učebnice Sprechen Sie Deutsch I, neupravené texty - jen krátké (inzeráty, televizní program, reklamy, návody k použití, jednoduché zprávy)

 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 posluchačů.