AK042 Tříměsíční konverzační kurz angličtiny pro středně pokročilé

Kód: AK042
Termín: 02. 03. - 25. 05.
Rozvrh výuky: úterý, 17.15 - 19.45
Lektoři: Petřík
Místo konání: Virtuální učebna 6
Cena: 4 990 Kč
Výukové materiály: Učebnice se nepožadují

přihlásit se

Rozsah výuky: Celkem 30 hodin (30 x 60min). Kurz probíha 1x týdně dopoledne (9.00 - 11.30) nebo odpoledne (17.30 - 20.00) v rozsahu 12 lekcí po 2,5 hodinách.
 
Obsah kurzu: Procvičuje se gramatika vedlejších vět v hovorových situacích (řízený i volný rozhovor), vždy vztažených k určitému okruhu slovní zásoby. Značný důraz během výuky je kladen na mluvení a poslech (včetně nahrávek s rodilými mluvčími), zatímco psaní a četba jsou cvičeny převážně při domácí průpravě. Kurz vede náš kvalifikovaný český lektor.
 
Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem B2 - více pokročilí.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 posluchačů.
 
Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.