K032 A Tříměsíční konverzační kurz angličtiny pro mírně pokročilé

Kód: K032 A
Termín: 14. 02. - 30. 05.
Rozvrh výuky: úterý, 17:30 - 19:30
Lektoři: Petřík
Místo konání: Kounicova 39, II.patro
Cena: 4 200 Kč
Výukové materiály: Učebnice se nepožadují

KURZ JE OBSAZEN
přihlásit se jako náhradník

Rozsah výuky: Celkem 30 hodin (30 x 60min). Kurz probíha 1x týdně dopoledne (9.00 - 11.30) nebo odpoledne (17.30 - 20.00) v rozsahu 12 lekcí po 2,5 hodinách.

Obsah kurzu: V těchto kurzech se nevyužívá drilových cvičení, nejedná se o další gramatický kurz. Využívá se řízené konverzace, četby, poslechu a psaní na procvičení a zafixování znalostí získaných v předešlých kurzech. Důraz je kladen na reakci na mluvené slovo v angličtině, frekventant je nucen být neustále ve střehu a odpovídat na jednoduché věty. V těchto kurzech se naučíte reagovat v základních hovorových situacích, odpovídat na otázky týkající se rodiny, práce, volného času, cestování, nakupování a jiné. Doplňkově je rovněž zařazen překlad upravených anglických textů a poslech anglických písní. Kurzy vede náš kvalifikovaný český lektor.
 
Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem B1 - středně pokročilí.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 posluchačů.
 
Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.