AK22 on-line Tříměsíční konverzační kurz angličtiny pro chronické začátečníky

Kód: AK22 on-line
Termín: 05. 10. - 21. 12.
Rozvrh výuky: úterý, 20.00 - 22.00
Lektoři: Klepáčková
Místo konání: virtuální učebna ZOOM
Cena: 4 190 Kč
Výukové materiály: Učebnice se nepožadují

KURZ JE OBSAZEN
přihlásit se jako náhradník

Rozsah výuky: Celkem 30 hodin (30 x 60min). Kurz probíha 1x týdně dopoledne (9.00 - 11.30) nebo odpoledne (17.30 - 20.00) v rozsahu 12 lekcí po 2,5 hodinách.


Obsah kurzu: Tento komunikativní kurz zahrnuje řízenou konverzaci, četbu, poslech a psaní na procvičení a zafixování znalostí získaných v předešlých gramatických kurzech. Důraz je kladen na reakci na mluvené slovo v angličtině, frekventant je nucen být neustále ve střehu a odpovídat na jednoduché věty. V těchto kurzech se naučíte reagovat v základních hovorových situacích, odpovídat na otázky týkající se rodiny, práce, volného času, cestování, nakupování a jiné. Doplňkově je rovněž zařazen překlad upravených anglických textů a poslech anglických písní. Kurzy vede náš kvalifikovaný český lektor.
 
Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem A2 - mírně pokročilí.
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 posluchačů.
 
Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.