K021 A Tříměsíční konverzační kurz angličtiny pro chronické začátečníky

Kód: K021 A
Termín: 19. 02. - 11. 06.
Rozvrh výuky: pondělí, 17.30 - 19.30
Lektoři: Brychta, Sirotek
Místo konání: Kounicova 39, II.patro, učebna č.2
Cena: 4 200 Kč
Výukové materiály: Učebnice se nepožadují

KURZ JE OBSAZEN
přihlásit se jako náhradník

Rozsah výuky: Celkem 30 hodin (30 x 60min). Kurz probíha 1x týdně dopoledne (9.00 - 11.30) v rozsahu 12 lekcí po 2,5 hodinách nebo odpoledne (17.30 - 19.30) v rozsahu 15 lekcí po 2 hodinách.


Obsah kurzu: Tento komunikativní kurz zahrnuje řízenou konverzaci, četbu, poslech a psaní na procvičení a zafixování znalostí získaných v předešlých gramatických kurzech. Důraz je kladen na reakci na mluvené slovo v angličtině, frekventant je nucen být neustále ve střehu a odpovídat na jednoduché věty. V těchto kurzech se naučíte reagovat v základních hovorových situacích, odpovídat na otázky týkající se rodiny, práce, volného času, cestování, nakupování a jiné. Doplňkově je rovněž zařazen překlad upravených anglických textů a poslech anglických písní. Kurzy vede náš kvalifikovaný český lektor.
 
Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem A2 - mírně pokročilí.
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 posluchačů.
 
Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.