Témata a obsah - jednodenní workshopy

Témata a obsah - jednodenní workshopy

Kurzy probíhají v pátek dopoledne 9:00 - 13:00 nebo odpoledne 16:00 - 20:00 a v sobotu dopoledne 9:00 - 13:00. Konkrétní termín naleznete vždy u jednotlivých kurzů v tabulce níže. 

Témata pro úroveň chroničtí začátečníci

  • Předpřítomný čas prostý I - kurz je zaměřen na správné užívání jednoho z nejfrekventovanějších časů v angličtině a jeho srovnání s minulým a přítomným časem. Cílem kurzu je perfektně zvládnout a správně používat předpřítomný čas v praxi, rozumět rozdílům tam, kde český jazyk překládá oba časy stejně. Mám psa. I have a dog. x Mám psa dva roky. I have had the dog for two years. Přišla před hodinou. She came an hour ago. x Zrovna přišla. She has just come. Co jsi ráno udělal? What did you do in the morning? x Co jsi udělal od rána? What have you done since the morning?
  • Nepravidelná slovesa v základních časech - kurz je zaměřen na 30 základních nepravidelných sloves a jejich použití v přítomné, minulé, předpřítomné, budoucí rovině a v podmiňovacím způsobu. Cílem kurzu je vysvětlit používání nepravidelných sloves v jednotlivých časových rovinách, zafixovat jejich užití pomocí drilových cvičení. Ke slovesům, která si zde procvíčíte, patří: write, see, go, buy, speak, come, get, read, meet a další. Chodím do práce. I go to work. x Šel jsem do práce před hodinou. I went to work an hour ago. x On už odešel do práce. He has gone to work. x Půjdu do práce. I will go to work. x Šel bych do práce. I would go to work.
  • Rozdíly mezi prostou a průběhovou formou - kurz je zaměřen na srovnání průběhové a prosté formy v přítomném a minulém čase. Představeny budou i další frekventované časové roviny. Cílem kurzu je získat jasnou představu, v jakých situacích jsou jednotlivé formy používány a porozumět rozdílům tam, kde český jazyk překládá obě formy stejně. V kurzu si procvičíte věty typu: Obvykle vstávám v pět ráno.I usually get up at five in the morning. x Zrovna vstávám. I am getting up. Co jsi udělal, když Tom přišel? What did you do when Tom came? Co jsi zrovna dělal, když Tom přišel? What were you doing when Tom came?   
  • Způsobová (modální) slovesa I - kurz je zaměřen na 2 základní způsobová slovesa a jejich opisy -  can (opisný tvar: be able to) a must (opisný tvar: have to). Cílem kurzu je ovládnout modální slovesa a naučit se, v jakém případě je možné/nutné je nahradit opisem. Umím dobře plavat. I can swim well. x Jsem schopen uplavat 5 kilometrů. x I am able to swimm 5 kilometres. 

 

Témata pro úroveň mírně pokročilí až středně pokročilí

  • Předpřítomný čas prostý a průběhový II - kurz je zaměřen na jeden z nejfrekventovanějších časů v angličtině a jeho srovnání s minulým a přítomným časem. Cílem kurzu je perfektně zvládnout a správně používat předpřítomný čas v praxi, rozumět rozdílům tam, kde český jazyk překládá oba časy stejně: Znám ho dobře. I know him well. x Znám ho už dlouho. I have known him for a long time. V této úrovni si již procvičíte i pokročilejší fráze typické pro tyto časy. Procvičíte si zde věty typu: Tohle je poprvé, co řídím auto. This is the first time I have driven a car. x Tohle je to nejlepší auto, které jsem kdy řídil. This is the best car I have ever driven. Řídím, zavolej později. I am driving, call me back. x Řídím už od rána. I have been driving since the morning. Včera touhle dobou jsem řídil. I was driving this time yesterday. x Jsem unavený, protože jsem řídil.  I am tired because I have been driving. 
  • Trpný rod - kurz je zaměřen na procvičování trpného rodu, který patří v angličtině k častým jevům (na rozdíl od češtiny, kde tak často využíván není), přesto ve výuce angličtiny bývá opomíjen. Upevníte si způsob tvorby této struktury a díky drilovým cvičením si zautomatizujete jeho používání. Kurz je ideální pro ty, kteří váhají, jak vyjádřit věty typu: Nedá se mu důvěřovat. He can't be trusted. x Kolikrát už ti říkali, abys to nedělal? How many times have you been told not to do it? x Most se zrovna opravuje. The bridge is being repaired. x O tom problému by se nemělo mluvit. The problem shouldn't be spoken about. 
  • Způsobová (modální) slovesa II - kurz je zaměřen na 4 modální slovesa a jejich opisy: can (opisný tvar: be able to), must (opisný tvar: have to), may (opisný tvar: be allowed to), shall (opisný tvar: be supposed to). Seznámíte se s významovými nuancemi modálních sloves a jejich odvozenými funkcemi (výčitky, lítosti, domněnky...).  Cílem kurzu je perfektně zvládnout způsobová slovesa a jejich odvozené významy. A porozumět rozdílů, kde český jazyk překládá různé struktury stejně. Procvičíte si věty typu: Musel se zbláznit! He must have gone mad! x Musel jít do práce. He had to go to work. x Mohl jsem jí vždy říkat vše. I could always tell her everything. x Mohl jsi mně to říci rovnou. You could have told me straight out. 

Aktuality

30. 05. 2022

Jednodenní workshopy

LAST MINUTE CENA - ANGLICKÉ JEDNOHUBKY Jedinečné 4hodinové kurzy, ve kterých se zaměříme přesně na tu část gramatiky, kterou potřebujete zdokonalit.

12. 05. 2022

Letní kurzy 2022 - Akce FIRST MINUTE

Letní prázdninové kurzy jedinečnou Nepustilovou metodou. Prezenčně i on-line.

03. 05. 2022

Nové kontaktní místo

POZOR! Změna kontaktního místa Na adrese Kounicova 31 jsme pro vás nově otevřeli Nepustilův jazykový obchůdek, kde můžete zakoupit všechny produkty naší jazykovky, můžete si tu...

Všechny aktuality

Last minute kurzy

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 70.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ