Více pokročilí


Čas do konce testu: 20:00

1) Když jsme dorazili na letiště, Fiona tam čekala už dvě hodiny.

2) Nemohl jsem si vzpomenout, kam jsem to dal.

3) To je přesně to, co hledáme už od té doby, co jsme přišli.

4) Nevím, jestli budu mít dost času.

5) Nikdo z těch lidí, kteří zde pracují, neumí mluvit anglicky.

6) Nemluvme o tom, dokud to nebude v novinách.

7) Je to něco, co se nepoužívá moc často.

8) Ani já ani moji rodiče nevědí, jaká ona je.

9) Myslím, že se to nestane. Co bys udělal, kdyby se to stalo?

10) Jestli mě nevyzvedneš do pěti, nestihnu ten vlak.

11) Nešel tam. Kdyby tam šel, potkal by se s námi.

12) Zeptal ses ho, s kým právě chodí?

13) Když jsem byl mladší, nechodíval jsem tam tak často jako nyní.

14) Toto je ten hotel, jehož majitel byl právě zatčen.

15) Komu jsi jí řekl, aby to dala?

16) Nevěděl jsem, že nikdo z nich nepřijde.

17) To je ta nejkrásnější země, ve které jsem kdy byl.

18) Proč jsi to vypnul?! Neměl jsi to vypínat!

19) Tou dobou, co to zjistíš, my oba už budeme spát.

20) Určitě se ještě nevzbudili.

21) He may not have to give it back.

22) They asked me if it was still being worked on.

23) She must have got used to getting up early.

24) You could have asked him when they’d arrived.

25) If he’d been told, he would've had to sell it.

Čas do konce testu: 20:00