Požadovaná znalost anglického jazyka v jednotlivých stupních

KURZY ANGLIČTINY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY (= 1. STUPEŇ)

Nepředpokládají se žádné znalosti.

KURZY ANGLIČTINY PRO CHRONICKÉ ZAČÁTEČNÍKY (= 2. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost výslovnosti, číslovek, zájmen, tvorby množného čísla podstatných jmen, znalost přítomného času prostého i průběhového, minulého prostého, některých hovorových vazeb (např. be going to) a základních způsobových sloves. Zájemci o tento kurz by měli mít za sebou alespoň 12 lekcí učebnice Angličtina pro jazykové školy I.díl nebo celou učebnici Headway: Beginner. Nerozhodným zájemcům doporučujeme napsat rozlišovací test 1-2.

KURZY ANGLIČTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (= 3. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost hovorových časů činného rodu (čas přítomný a minulý, prostý i průběhový, předpřítomný prostý, budoucí čas prostý), dále znalost základních způsobových sloves „moci“ a „muset“. Počítáme rovněž s tím, že jste se již setkali s infinitivními a gerundiálními vazbami a umíte vytvořit základní vedlejší věty („že, jestli, aby, který“). Zájemci o tento kurz by měli mít za sebou celou učebnici Angličtina pro jazykové školy I.díl nebo celou učebnici Headway: Elementary. Nerozhodným zájemcům doporučujeme napsat rozlišovací test 2-3.

KURZY ANGLIČTINY PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ (= 4. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost téměř všech časů v činném i trpném rodě, způsobová slovesa i s opisy, zájemci jsou obeznámeni s nepřímou řečí, vedlejšími větami vztažnými, podmínkovými a časovými do budoucnosti a znají asi 60 nepravidelných sloves. Zájemci o tento kurz by měli mít za sebou šest lekcí učebnice Angličtina pro jazykové školy II.díl nebo celou učebnici Headway: Pre-Intermediate. Nerozhodným zájemcům doporučujeme napsat rozlišovací test 3-4.

KURZY ANGLIČTINY PRO VÍCE POKROČILÉ (= 5. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost všech časů činného a trpného rodu, asi 80 nepravidelných sloves, všech způsobových sloves i s minulými infinitivy, dále zvládnutí souslednosti časů, všech typů vět vztažných, časových a podmínkových. Zájemci o tento kurz by měli mít za sebou dvanáct lekcí učebnice Angličtina pro jazykové školy II.díl nebo celou učebnici Headway: Intermediate. Nerozhodným zájemcům doporučujeme napsat rozlišovací test 4-5.

KURZY KONVERZACE I

U zájemce se předpokládá znalost frekventovaných časů činného rodu (přítomný, minulý, budoucí, předpřítomný), schopnost rozlišit mezi prostou a průběhovou formou v základních časech (přítomný a minulý), znalost základních způsobových sloves a jejich opisů. Předpokládá se, že již četl zjednodušenou anglickou četbu (úroveň 2) a má slovní zásobu 500 - 800 slov.

KURZY KONVERZACE II

U zájemce se předpokládá znalost všech frekventovaných časů činného a trpného rodu, způsobových sloves, základních vazeb s infinitivy a -ing tvary, i základních vedlejších vět. Předpokládá se, že již četl zjednodušené četby v angličtině a má slovní zásobu o rozsahu 800 - 1200 slov.

KURZY KONVERZACE III

U zájemců se předpokládá znalost všech frekventovaných časů činného a trpného rodu, způsobových sloves s přítomným i minulým infinitivem, znalost infinitivů a gerundií, základních vedlejších vět - vztažných, časových a podmínkových a také souslednosti časů. Předpokládá se, že zájemce má slovní zásobu na úrovni minimálně 1000-1500 slov a již přečetl nějaké knížky v angličtině.

 

 

Aktuality

23. 08. 2022

Kurzy září 2022 - Akce

Nové termíny kurzů - podzim 2022. Začínáme od 19. září!

30. 05. 2022

Jednodenní workshopy

NOVINKA - ANGLICKÉ A ŠPANĚLSKÉ JEDNOHUBKY Jedinečné 4hodinové kurzy, ve kterých se zaměříme přesně na tu část gramatiky, kterou potřebujete zdokonalit.

12. 05. 2022

Letní kurzy 2022

Letní prázdninové kurzy jedinečnou Nepustilovou metodou. Prezenčně i on-line.

Všechny aktuality

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 70.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ