Požadovaná znalost anglického jazyka v jednotlivých stupních

KURZY ANGLIČTINY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY (= 1. STUPEŇ)

Nepředpokládají se žádné znalosti.

KURZY ANGLIČTINY PRO CHRONICKÉ ZAČÁTEČNÍKY (= 2. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost výslovnosti, číslovek, zájmen, tvorby množného čísla podstatných jmen, znalost přítomného času prostého i průběhového, minulého prostého, některých hovorových vazeb (např. be going to) a základních způsobových sloves. Zájemci o tento kurz by měli mít za sebou alespoň 12 lekcí učebnice Angličtina pro jazykové školy I.díl nebo celou učebnici Headway: Beginner. Nerozhodným zájemcům doporučujeme napsat rozlišovací test 1-2.

KURZY ANGLIČTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (= 3. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost hovorových časů činného rodu (čas přítomný a minulý, prostý i průběhový, předpřítomný prostý, budoucí čas prostý), dále znalost základních způsobových sloves „moci“ a „muset“. Počítáme rovněž s tím, že jste se již setkali s infinitivními a gerundiálními vazbami a umíte vytvořit základní vedlejší věty („že, jestli, aby, který“). Zájemci o tento kurz by měli mít za sebou celou učebnici Angličtina pro jazykové školy I.díl nebo celou učebnici Headway: Elementary. Nerozhodným zájemcům doporučujeme napsat rozlišovací test 2-3.

KURZY ANGLIČTINY PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ (= 4. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost téměř všech časů v činném i trpném rodě, způsobová slovesa i s opisy, zájemci jsou obeznámeni s nepřímou řečí, vedlejšími větami vztažnými, podmínkovými a časovými do budoucnosti a znají asi 60 nepravidelných sloves. Zájemci o tento kurz by měli mít za sebou šest lekcí učebnice Angličtina pro jazykové školy II.díl nebo celou učebnici Headway: Pre-Intermediate. Nerozhodným zájemcům doporučujeme napsat rozlišovací test 3-4.

KURZY ANGLIČTINY PRO VÍCE POKROČILÉ (= 5. STUPEŇ)

U zájemců se předpokládá znalost všech časů činného a trpného rodu, asi 80 nepravidelných sloves, všech způsobových sloves i s minulými infinitivy, dále zvládnutí souslednosti časů, všech typů vět vztažných, časových a podmínkových. Zájemci o tento kurz by měli mít za sebou dvanáct lekcí učebnice Angličtina pro jazykové školy II.díl nebo celou učebnici Headway: Intermediate. Nerozhodným zájemcům doporučujeme napsat rozlišovací test 4-5.

KURZY KONVERZACE I

U zájemce se předpokládá znalost frekventovaných časů činného rodu (přítomný, minulý, budoucí, předpřítomný), schopnost rozlišit mezi prostou a průběhovou formou v základních časech (přítomný a minulý), znalost základních způsobových sloves a jejich opisů. Předpokládá se, že již četl zjednodušenou anglickou četbu (úroveň 2) a má slovní zásobu 500 - 800 slov.

KURZY KONVERZACE II

U zájemce se předpokládá znalost všech frekventovaných časů činného a trpného rodu, způsobových sloves, základních vazeb s infinitivy a -ing tvary, i základních vedlejších vět. Předpokládá se, že již četl zjednodušené četby v angličtině a má slovní zásobu o rozsahu 800 - 1200 slov.

KURZY KONVERZACE III

U zájemců se předpokládá znalost všech frekventovaných časů činného a trpného rodu, způsobových sloves s přítomným i minulým infinitivem, znalost infinitivů a gerundií, základních vedlejších vět - vztažných, časových a podmínkových a také souslednosti časů. Předpokládá se, že zájemce má slovní zásobu na úrovni minimálně 1000-1500 slov a již přečetl nějaké knížky v angličtině.

 

 

Aktuality

12. 05. 2022

Letní kurzy 2022 - Akce FIRST MINUTE

Letní prázdninové kurzy jedinečnou Nepustilovou metodou. Prezenčně i on-line.

03. 05. 2022

Nové kontaktní místo

POZOR! Změna kontaktního místa Na adrese Kounicova 31 jsme pro vás nově otevřeli Nepustilův jazykový obchůdek, kde můžete zakoupit všechny produkty naší jazykovky, můžete si tu...

25. 03. 2022

Týdenní intenzivní kurzy

Jedinečné intenzivní kurzy, které vás posunou o jednu úroveň výš již za týden, jsou zpět.

Všechny aktuality

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 70.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ