Podmínky účasti ve facebookové soutěži

SOUTĚŽ O 2 ANGLICKÉ JEDNOHUBKY ZA 1 CENU.

Jeden šťastlivec získá 2 vouchery na 50% slevu na jednodenní workshopy.

 
Jak se zapojit do soutěže?
 

Dejte "like" tomuto soutěžnímu příspěvku

Staňte se fanouškem naší stránky @Nepustilova jazyková škola (To se mi líbí)

Do komentáře napište, jak máte jednohubky nejraději.
 
 
Nezapomeňte soutěžní příspěvek sdílet

 

Přejeme vám hodně štěstí 

Soutěž probíhá od pondělí 13. 6. 2022 do pátku 17. 6. 2022 do 12 hodin. Šťastlivec, který splní všechny podmínky, bude vybrán a odměněn.


PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI NA FACEBOOKU

(dále jen „Podmínky“)

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je: JAZYKOVÉ KURZY NEPUSTIL s.r.o., Sokolská 366/1, 602 00 BRNO (IČ: 29280001, DIČ: CZ29280001) – dále jen „Pořadatel“

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na facebookové stránce Nepustilova jazyková škola v období pondělí 30. 5. 2022 do pátku 3. 6. 2022 do 12 hodin.

Soutěž probíhá prostřednictvím facebookových stránek Nepustilova jazyková škola a výherci soutěže budou vybráni dle podmínek uvedených v bodě „Způsob výběru výherců“.


Účast v soutěži

Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby s doručovací adresou na území ČR, které dosáhly 18 let.

Účast v soutěži není podmíněna ani nákupem kurzovného a ani zboží.

Soutěžící se může soutěže účastnit jen jednou a musí splnit podmínky uvedené na facebooku v části „Jak se zapojit do soutěže?“.

Soutěžící, který splnil podmínky soutěže a byl vybrán dle „Způsobu výběru výherců“, má nárok na výhru v případě, že uvedl přesný kontakt a je možné se s ním spojit.

 

Výhra a způsob výběru výherce

V soutěži je výhra: 

1) 2 vouchery na 50% slevu na letní kurzy 2022
 

Soutěžící, který splnil podmínky soutěže na facebooku, bude mít nárok získat výhru.

Vybrání výherce proběhne do 48 hodin od ukončení soutěže. Výherce bude vybrán náhodně Pořadatelem ze všech Soutěžících, kteří splnili podmínky účasti v soutěži.

Na poskytnutí výhry není právní nárok, není možné ji vymáhat soudní cestou a nelze po Pořadateli požadovat finanční protiplnění v hodnotě výhry.

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výhry, pokud tato povinnost vyplývá ze zákona o dani z příjmů.


Oznámení o výhře

Výhra bude výherci oznámena v komentářích pod soutěžním příspěvkem. Pořadatel neodpovídá za správnost kontaktních údajů a výherci nevzniká povinnost výhru převzít.


Vyloučení z účasti v soutěži

Z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby spolupracující s Pořadatelem a osoby jim blízké ve smyslu zák.89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

Pokud Pořadatel zjistí nebo se bude důvodně domnívat, že existuje podezření na porušení těchto podmínek Soutěžícím, je Pořadatel oprávněn bez dalšího upozornění Soutěžícího vyřadit ze soutěže, takové rozhodnutí je pak konečné bez možnosti odvolání.


Ochrana osobních údajů

Soutěžící, který se účastní soutěže, bere tímto na vědomí, že Pořadatel bude zpracovávat jeho osobní a jím poskytnuté údaje v rozsahu:

jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa po dobu během soutěže a šest měsíců od ukončení soutěže.

Po skončení této doby bude nezbytný rozsah údajů uchován na základě oprávněného zájmu po dobu 3 let pro ochranu při kontrolních řízeních a obranu Pořadatele proti nárokům.

Poskytnutí osobních údajů Soutěžícím je dobrovolné, ale nutné pro účast v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat a to písemně na adresu Pořadatele. Odvoláním souhlasu ale končí jeho účast v soutěži.

Zásady ochrany osobních údajů – GDPR se nacházejí na internetové stránce: www.njs.cz/prihlaska-na-jazykovy-kurz.

Soutěžící má právo na přenositelnost údajů, omezení zpracování a právo být zapomenut. Má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Závěrečná ustanovení

Soutěžící svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel neodpovídá za technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, zejména pak služby Facebooku, internetu nebo e-mailového spojení se Soutěžícími.

Podmínky se řídí platným právním řádem ČR a jsou k dispozici přímo již u zadání soutěže.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžících v dané soutěži je v kompetenci České obchodní inspekce (viz www.coi.cz) nebo soud ČR.

Aktuality

30. 05. 2022

Jednodenní workshopy

NOVINKA - ANGLICKÉ A ŠPANĚLSKÉ JEDNOHUBKY Jedinečné 4hodinové kurzy, ve kterých se zaměříme přesně na tu část gramatiky, kterou potřebujete zdokonalit.

12. 05. 2022

Letní kurzy 2022

Letní prázdninové kurzy jedinečnou Nepustilovou metodou. Prezenčně i on-line.

03. 05. 2022

Nové kontaktní místo

POZOR! Změna kontaktního místa Na adrese Kounicova 31 jsme pro vás nově otevřeli Nepustilův jazykový obchůdek, kde můžete zakoupit všechny produkty naší jazykovky, můžete si tu...

Všechny aktuality

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 70.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ