Online slovníky angličtiny

Česko-anglické, anglicko-české, výkladové a jiné slovníky na Internetu.

SEZNAM - Slovník na portálu Seznam.cz. Pokud hledáte překlad z češtiny anebo do češtiny, najdete jej zde. Funguge i pro jiné jazyky.

DICT LINGEA - NOVINKA - prosinec 2013: Dict.com dohromady nabízí slovníky pro 616 jazykových kombinací různých 28 jazyků, na každé straně slovníku vždy minimálně 20 000 hesel. Jedna strana takového slovníku v knižní podobě by měla rozsah minimálně 1000 stran. Všechny slovníky obsahují jasně strukturovaná hesla, obsahující překlady členěné dle významů, upřesňující poznámky, příklady užití a také, kde je potřeba, přepis výslovnosti. Databáze také obsahuje morfologické informace, díky nimž umožňuje hledání slov v jiném než základním tvaru.

OXFORD - Online výkladový slovník nakladatelství Oxford.

MACMILLAN - Online výkladový slovník nakladatelství Macmillan.

CAMBRIDGE - Online výkladový slovník nakladatelství Cambridge.

LONGMAN - Online výkladový slovník nakladatelství Longman.

MERRIAM-WEBSTER VISUAL - Učte se pomocí obrázků. Online vizuální slovník, který obsahuje velké množství obrázků s pojmenováním a výslovností.

THE FREE DICTIONARY - Angličtina, španělština, němčina, francouzština a mnoho dalších jazyků na jednom místě.

URBAN DICTIONARY - Otevřený, tedy stále rostoucí, slovník hovorové angličtiny. Každý den jsou přidávána nová hesla. Pokud marně hledáte význam nějakého slova, už jste se dívali skoro do všech slovníků, zkuste tento a možná budete úspěšní.

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 70.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ