O jazykové škole

O potřebě znalosti cizích jazyků není třeba v dnešní době diskutovat. Existuje celá řada jazykových škol, které nabízejí nejrůznější typy kurzů a výuky. V drtivé většině případů je užívána klasická školská metoda, kdy výuka probíhá příliš dlouho a jen v přítomném čase, a pak se postupně pomalu přechází k dalším časům. Posluchači tím ztrácejí mezi jednotlivými časovými rovinami vzájemné souvislosti, z čehož pak vyplývá určitý gramatický chaos.

Se zcela novým přístupem k výuce cizích jazyků a především gramatiky přišel brněnský psycholog a pedagog PhDr. Vladimír Nepustil. Vypracoval svoji metodu s ohledem na skutečnou potřebu a zájmy svých studentů a vyšel vstříc jejich potřebě orientace v gramatice cizích jazyků.Výuka netradiční Nepustilovou metodou je realizována v rámci celé ČR pouze Nepustilovou jazykovou školou v Brně.V nabídce najdete kurzy všech pokročilostí od úplných začátečníků až po velmi pokročilé.Nepustilova jazyková škola má vlastní vydavatelství učebnic, DVD a CDmp3. Veškeré výukové materiály zasíláme na dobírku nebo na fakturu. Metoda výuky je od roku 1994 opatřena ochrannou známkou.

Vyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština

 

Nabídka jazykových kurzů

  • čtyřměsíční dopolední, odpolední kurzy angličtiny - tyto kurzy jsou určeny především pro brněnské zájemce, výuka probíhá vždy 1x týdně od 16.45 do 19.45. Zahájení čtyřměsíčních kurzů je vždy v září a v únoru.
  • dvouměsíční dopolední a odpolední kurzy angličtinyněmčiny a francouzštiny - tyto kurzy jsou určeny především pro brněnské zájemce, výuka probíhá vždy dvakrát týdně (po+st nebo út+čt) buď od 16.30 do 19.30 nebo od 9.00 do 12.00 v učebnách v centru Brna. Kurzy jsou určeny pro všechny stupně pokročilosti. Zahájení dvouměsíčních kurzů: leden, duben a září.
  • týdenní intenzivní kurzy angličtnyněmčiny a francouzštiny - výuka probíhá 6 dní - od pondělí do soboty 8 hodin denně, všechny naše učebny jsou situovány v centru Brna. Kurzy jsou určeny pro všechny stupně pokročilosti, probíhají nepřetržitě po celý rok. Pro mimobrněnské zájemce zajistíme ubytování (v soukromí, koleje, hotel - cena 200,- až 900,- Kč/noc).
  • kombinované kurzy angličtiny a němčiny - jedná se o kombinaci gramatického kurzu Nepustilovou metodou a navazujícího konverzačního kurzu.
  • víkendové kurzy angličtiny a němčiny - tři po sobě jdoucí víkendy, výuka probíhá vždy v pátek od 17.30 do 20.30, v sobotu od 9.00 do 18.00 (polední přestávka od 13.00 do 14.00), v neděli od 9.00 do 13.00.
  • konverzační kurzy angličtiny a němčiny - tyto kurzy jsou určeny především absolventům našich gramatických kurzů, kteří potřebují jazyk aktivně používat v reálných situacích nebo pro cizí zájemce, kteří zvládli vstupní test.
  • zápisy - do všech typů kurzů probíhají zápisy nepřetržitě po celý rok vždy v době od 8.00 do 17.00 hod pondělí až čtvrtek, v pátek do 15.00 hod na SPŠ strojnické - Brno, Sokolská 1 (přes dvůr vlevo do 1. patra). Přihlásit se můžete osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

Lektoři

Nepustilova metoda je ve své podstatě především metodou gramaticko-překladovou, proto se v řadách lektorů naší jazykové školy nesetkáte s rodilými mluvčími, nýbrž jen s českými lektory. Vycházíme z toho, že hlavně český lektor je schopen nejlépe vnímat specifické problémy českých posluchačů při učení se cizímu jazyku a zohlednit je při výkladu a procvičování. Mimoto je podstatná část hodin věnována drilovým cvičením, která se bez českého mluvčího neobejdou.

Výběr lektorů pro naši školu není jednoduchý, protože se jedná o mimořádně náročný způsob výuky. Dotyčný musí totiž kromě nezbytných znalostí disponovat i značnou fyzickou vytrvalostí, velkým množstvím energie, pedagogickým talentem, optimistickým přístupem a schopností pracovat s lidmi - nacházet jedince se všemi těmito vlastnostmi je často velmi složité. Přesto se nám to daří a my jsme rádi, že jste s našimi lektory spokojeni.

Aktuality

23. 08. 2022

Kurzy září 2022 - Akce

Nové termíny kurzů - podzim 2022. Začínáme od 19. září!

30. 05. 2022

Jednodenní workshopy

NOVINKA - ANGLICKÉ A ŠPANĚLSKÉ JEDNOHUBKY Jedinečné 4hodinové kurzy, ve kterých se zaměříme přesně na tu část gramatiky, kterou potřebujete zdokonalit.

12. 05. 2022

Letní kurzy 2022

Letní prázdninové kurzy jedinečnou Nepustilovou metodou. Prezenčně i on-line.

Všechny aktuality

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 70.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ