O jazykové škole

O potřebě znalosti cizích jazyků není třeba v dnešní době diskutovat. Existuje celá řada jazykových škol, které nabízejí nejrůznější typy kurzů a výuky. V drtivé většině případů je užívána klasická školská metoda, kdy výuka probíhá příliš dlouho a jen v přítomném čase, a pak se postupně pomalu přechází k dalším časům. Posluchači tím ztrácejí mezi jednotlivými časovými rovinami vzájemné souvislosti, z čehož pak vyplývá určitý gramatický chaos.

Se zcela novým přístupem k výuce cizích jazyků a především gramatiky přišel brněnský psycholog a pedagog PhDr. Vladimír Nepustil. Vypracoval svoji metodu s ohledem na skutečnou potřebu a zájmy svých studentů a vyšel vstříc jejich potřebě orientace v gramatice cizích jazyků.Výuka netradiční Nepustilovou metodou je realizována v rámci celé ČR pouze Nepustilovou jazykovou školou v Brně.V nabídce najdete kurzy všech pokročilostí od úplných začátečníků až po velmi pokročilé.Nepustilova jazyková škola má vlastní vydavatelství učebnic, DVD a CDmp3. Veškeré výukové materiály zasíláme na dobírku nebo na fakturu. Metoda výuky je od roku 1994 opatřena ochrannou známkou.

Vyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština

 

Nabídka jazykových kurzů

  • čtyřměsíční dopolední, odpolední kurzy angličtiny - tyto kurzy jsou určeny především pro brněnské zájemce, výuka probíhá vždy 1x týdně od 16.45 do 19.45. Zahájení čtyřměsíčních kurzů je vždy v září a v únoru.
  • dvouměsíční dopolední a odpolední kurzy angličtinyněmčiny a francouzštiny - tyto kurzy jsou určeny především pro brněnské zájemce, výuka probíhá vždy dvakrát týdně (po+st nebo út+čt) buď od 16.30 do 19.30 nebo od 9.00 do 12.00 v učebnách v centru Brna. Kurzy jsou určeny pro všechny stupně pokročilosti. Zahájení dvouměsíčních kurzů: leden, duben a září.
  • týdenní intenzivní kurzy angličtnyněmčiny a francouzštiny - výuka probíhá 6 dní - od pondělí do soboty 8 hodin denně, všechny naše učebny jsou situovány v centru Brna. Kurzy jsou určeny pro všechny stupně pokročilosti, probíhají nepřetržitě po celý rok. Pro mimobrněnské zájemce zajistíme ubytování (v soukromí, koleje, hotel - cena 200,- až 900,- Kč/noc).
  • kombinované kurzy angličtiny a němčiny - jedná se o kombinaci gramatického kurzu Nepustilovou metodou a navazujícího konverzačního kurzu.
  • víkendové kurzy angličtiny a němčiny - tři po sobě jdoucí víkendy, výuka probíhá vždy v pátek od 17.30 do 20.30, v sobotu od 9.00 do 18.00 (polední přestávka od 13.00 do 14.00), v neděli od 9.00 do 13.00.
  • konverzační kurzy angličtiny a němčiny - tyto kurzy jsou určeny především absolventům našich gramatických kurzů, kteří potřebují jazyk aktivně používat v reálných situacích nebo pro cizí zájemce, kteří zvládli vstupní test.
  • zápisy - do všech typů kurzů probíhají zápisy nepřetržitě po celý rok vždy v době od 8.00 do 17.00 hod pondělí až čtvrtek, v pátek do 15.00 hod na SPŠ strojnické - Brno, Sokolská 1 (přes dvůr vlevo do 1. patra). Přihlásit se můžete osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

Lektoři

Nepustilova metoda je ve své podstatě především metodou gramaticko-překladovou, proto se v řadách lektorů naší jazykové školy nesetkáte s rodilými mluvčími, nýbrž jen s českými lektory. Vycházíme z toho, že hlavně český lektor je schopen nejlépe vnímat specifické problémy českých posluchačů při učení se cizímu jazyku a zohlednit je při výkladu a procvičování. Mimoto je podstatná část hodin věnována drilovým cvičením, která se bez českého mluvčího neobejdou.

Výběr lektorů pro naši školu není jednoduchý, protože se jedná o mimořádně náročný způsob výuky. Dotyčný musí totiž kromě nezbytných znalostí disponovat i značnou fyzickou vytrvalostí, velkým množstvím energie, pedagogickým talentem, optimistickým přístupem a schopností pracovat s lidmi - nacházet jedince se všemi těmito vlastnostmi je často velmi složité. Přesto se nám to daří a my jsme rádi, že jste s našimi lektory spokojeni.

Aktuality

12. 05. 2022

Letní kurzy 2022 - Akce FIRST MINUTE

Letní prázdninové kurzy jedinečnou Nepustilovou metodou. Prezenčně i on-line.

03. 05. 2022

Nové kontaktní místo

POZOR! Změna kontaktního místa Na adrese Kounicova 31 jsme pro vás nově otevřeli Nepustilův jazykový obchůdek, kde můžete zakoupit všechny produkty naší jazykovky, můžete si tu...

25. 03. 2022

Týdenní intenzivní kurzy

Jedinečné intenzivní kurzy, které vás posunou o jednu úroveň výš již za týden, jsou zpět.

Všechny aktuality

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 70.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ