N32 on-line (II. polovina) Mírně pokročilí

Kód: N32 on-line (II. polovina)
Termín: 02. 06. - 25. 06.
Rozvrh výuky: út + čt, 16:30 - 19:30 (8_lekcí)
Lektoři: Halo
Místo konání:
Cena: 2 900 Kč

přihlásit se

On-line výuka probíhá přes aplikaci Webex, kterou si můžete stáhnout zde

Výuka probíhá formou videokonference, během které se můžete aktivně zapojovat, drilovat a komunikoat s lektorem. Abyste se mohli úšpěšně připojit do svého on-line kurzu, postupujte podle návodu.

Jakékoliv dotazy týkající se on-line výuky směřujte na onlinekurzy@njs.cz. V případě technických problémů se obraťte na telefonní číslo nebo WhatsApp +420 603 526 019. 

Rozsah výuky: Kurz probíhá 2x týdně v rozsahu 16 lekcí po 3 hodinách. Celkem 48 hodin (48 x 60min).
Rozsah výuky 1. polovina: Kurz probíhá 2x týdně v rozsahu 8 lekcí po 3 hodinách. Celkem 24 hodin (24 x 60min). Poté lze za doplatek 2900,-Kč plynule pokračovat ve druhé polovině kurzu.

Obsah kurzu: V tomto kurzu je výuka zaměřena na zafixování náročnějších struktur z předešlého kurzu, procvičují se nepravidelná slovesa, slovesa s předložkovou vazbou, dále se pokračuje v četbě a rozboru textů. Nově se probere trpný rod, způsobová slovesa při vyjadřování domněnky a jistoty, použití přítomného a minulého infinitivu, skloňování přídavných jmen. Kromě toho zvládnete souvětí souřadné a základní typy vedlejších vět.

Výukové materiály: Němčina sada + CD Učebnice si můžete zakoupit přes náš e-shop a budou Vám doručeny poštou. 
 
On-line kurzy zapadají do našeho systému kurzů přezenčních a po jejich absolvování můžete tedy plynule navázat na kurzy vyšší pokročilosti v prezenční formě nebo pokračovat on-line. Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem B1 - středně pokročilí nebo konverzací po MP, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 posluchačů.