Měsíční konverzační kurz němčiny pro mírně pokročilé

Rozsah výuky: Kurz probíhá 2x týdně v rozsahu 8 lekcí po 2,5 hodinách. Celkem 20 hodin (20 x 60min).

Obsah kurzu: Náplň tohoto kurzu vychází z témat a obtížnosti učebnice Sprechen Sie Deutsch I. Jeho cílem je praktické procvičení členů a jejich ekvivalentů, skloňování osobních, ukazovacích a tázacích zájmen. Předpokládá se schopnost postavit větu se správným slovosledem, znalost rámcové konstrukce. V kurzu by měli frekventanti zvládnout jednoduché vedlejší věty. Po účastnících kurzu se vyžaduje průběžná příprava na jednotlivé lekce. Jsou zadávány ústní i písemné úkoly. Frekventanti musí také samostatně zvládnout zadanou slovní zásobu.

Probíraná témata: představení - první kontakty, hláskování - přepis číslovek a jmen, lidské vlastnosti - popis osoby, předmětu a činnosti, jídlo a pití - v obchodě - v restauraci - objednávka, nákup, placení, rodina - profese - práce - volný čas, bydlení, cestování - objednání a zakoupení jízdenek, letenek, hotelového ubytování, televizní program, orientace ve městě - dotazy na cestu, popis cesty na určité místo, u lékaře - schopnost vyjádřit své potíže

Mluvní dovednosti: kladení otázek - zjištění údajů (spoje, ceny, cesta), přednesení prosby - žádosti, vyjádření názoru a záměru, omluva, výzva, duševní hnutí, aktivní kladení otázek, aktivní užívání rozkazu

Poslech: krátká poslechová cvičení s výše uvedenou tematikou (Sprechen Sie Deutsch I)

Četba: texty z učebnice Sprechen Sie Deutsch I, neupravené texty - jen krátké (inzeráty, televizní program, reklamy, návody k použití, jednoduché zprávy)

 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 posluchačů.