K41 - kurz zrušen Měsíční konverzační kurz angličtiny pro středně pokročilé

Kód: K41 - kurz zrušen
Termín: 30. 03. - 27. 04.
Rozvrh výuky: po + st, 16:30 - 19:00
Lektoři:
Místo konání:
Cena: 3 390 Kč
Výukové materiály: Učebnice se nepožadují

přihlásit se

Rozsah výuky: Kurz probíhá 2x týdně v rozsahu 8 lekcí po 2,5 hodinách. Celkem 20 hodin (20 x 60min).

Obsah kurzu: Procvičuje se gramatika vedlejších vět v hovorových situacích (řízený i volný rozhovor), vždy vztažených k určitému okruhu slovní zásoby. Značný důraz během výuky je kladen na mluvení a poslech (včetně nahrávek s rodilými mluvčími), zatímco psaní a četba jsou cvičeny převážně při domácí průpravě. Kurz vede náš kvalifikovaný český lektor.
 
Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem B2 - více pokročilí.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 posluchačů.
 
Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.