LK 33 A Měsíční konverzační kurz angličtiny pro mírně pokročilé

Kód: LK 33 A
Termín: 06. 08. - 29. 08.
Rozvrh výuky: po + st, 17.30 - 20.00
Lektoři: Brychta, Smolka, Petřík, Sirotek
Místo konání: Kounicova 39, II. patro
Cena: 2 300 Kč
Výukové materiály: Učebnice se nepožadují

přihlásit se

Rozsah výuky: Kurz probíhá 2x týdně v rozsahu 8 lekcí po 2,5 hodinách. Celkem 20 hodin (20 x 60min).

Obsah kurzu: V těchto kurzech se nevyužívá drilových cvičení, nejedná se o další gramatický kurz. Využívá se řízené konverzace, četby, poslechu a psaní na procvičení a zafixování znalostí získaných v předešlých kurzech. Důraz je kladen na reakci na mluvené slovo v angličtině, frekventant je nucen být neustále ve střehu a odpovídat na jednoduché věty. V těchto kurzech se naučíte reagovat v základních hovorových situacích, odpovídat na otázky týkající se rodiny, práce, volného času, cestování, nakupování a jiné. Doplňkově je rovněž zařazen překlad upravených anglických textů a poslech anglických písní. Kurzy vede náš kvalifikovaný český lektor.

Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem B1 - středně pokročilí.


Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 posluchačů.
 
Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.