Kurzy němčiny pro více pokročilé

od 127 Kč / 60 min

Jedná se o kurzy určené pro více pokročilé zájemce - buď pro absolventy našeho kurzu pro středně pokročilé, anebo pro ty, kteří zvládnou vstupní rozlišovací test.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

Kurz je zaměřen na zvládnutí náročnějších gramatických struktur, základním cílem je zvládnout všechny typy vedlejších vět a hojně využívat četbu a poslech k nácviku spojení, která jsou pro jazyk typická. Nově se probírají jednotlivé druhy způsobových vět, použití infinitivu s „zu“ ve vedlejší větě, přívlastkové vazby a různá speciální spojení. I nadále se probírají silná slovesa a slovesa s předložkovou vazbou, pokračuje se v četbě a rozboru textů. Do každého vyučovacího bloku je zařazen poslech dialogu či aktuální rozhlasové zprávy.