Kurzy němčiny pro středně pokročilé

od 89 Kč / 60 min

Jedná se o kurzy pro pokročilejší zájemce - je určen především absolventům našich kurzů pro mírně pokročilé, kteří úspěšně zvládli závěrečný test; případní cizí zájemci o tento kurz by měli zvládnout vstupní rozlišovací test.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

V těchto kurzech se již probírají náročnější struktury - složitější typy vedlejších vět (vztažné věty, časové věty, podmínkové věty neskutečné, přací věty apod.), nadstandardní slovotvorba, použití příčestí a přechodníku, předložky se 2. pádem, některé speciální vazby. I nadále se probírají silná slovesa a slovesa s předložkovou vazbou, pokračuje se v četbě a rozboru textů, příležitostně je zařazen kratší poslech.

Úspěšní absolventi kurzu mohou před 5. stupněm gramatického kurzu absolvovat konverzační kurz, kde získanou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle mluvení a „myšlení v jazyce“ rovněž poslech.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše
  • Čtyřměsíční kurzy

Čtyřměsíční kurzy

Výuka v těchto kurzech probíhá 1x týdně v dopoledních (9:00 - 12:00) nebo odpoledních (16:30 - 19:30) hodinách. Zahájení: v září a v dubnu
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
N43 sp
04. 04. - 27. 06.
středa 16.30 - 19.30 Halo Brno Kounicova 23, Skleněná louka 3 900Kč více informací » přihlásit se