Kurzy němčiny pro středně pokročilé

od 127 Kč / 60 min

Jedná se o kurzy pro pokročilejší zájemce - je určen především absolventům našich kurzů pro mírně pokročilé, kteří úspěšně zvládli závěrečný test; případní cizí zájemci o tento kurz by měli zvládnout vstupní rozlišovací test.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

V těchto kurzech se již probírají náročnější struktury - složitější typy vedlejších vět (vztažné věty, časové věty, podmínkové věty neskutečné, přací věty apod.), nadstandardní slovotvorba, použití příčestí a přechodníku, předložky se 2. pádem, některé speciální vazby. I nadále se probírají silná slovesa a slovesa s předložkovou vazbou, pokračuje se v četbě a rozboru textů, příležitostně je zařazen kratší poslech.

Úspěšní absolventi kurzu mohou před 5. stupněm gramatického kurzu absolvovat konverzační kurz, kde získanou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle mluvení a „myšlení v jazyce“ rovněž poslech.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše
  • Týdenní kurzy
  • Tříměsíční kurzy

Týdenní kurzy

Výuka probíhá 6dní od pondělí do soboty denně od 8 do 17 hod. v učebnách v centru Brna. Pro mimobrněnské možnost zajištění ubytování. Zahájení: celoročně
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
Nsp 1608
30. 08. - 04. 09.
po - so 8:00 - 17:00 Brno Kounicova 39, II. patro 5 990Kč více informací » přihlásit se

Tříměsíční kurzy

Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
N41 on-line
04. 10. - 15. 12.
pondělí + středa 18:00 - 20:00 Halo Online virtuální učebna ZOOM 5 990Kč přihlásit se
N41 on-line (I.polovina)
04. 10. - 08. 11.
pondělí + středa 18:00 - 20:00 Halo Online virtuální učebna ZOOM 3 190Kč přihlásit se
N41 on-line (pasivní účast)
04. 10. - 15. 12.
pondělí + středa 18:00 - 20:00 Halo Online virtuální učebna ZOOM 3 990Kč přihlásit se