Kurzy francouzštiny pro začátečníky

Kurz je určen pro zájemce, kteří se francouzštinu dosud neučili. Jeho cílem je probrat základy gramatiky francouzského jazyka, na něž následně navazuje výuka v dalších typech kurzů.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

Zvládnutí základních znalostí umožní posluchačům tvořit jednoduché věty, případně číst upravené cizojazyčné texty. Náplň kurzu tvoří např.: základní pravidla výslovnosti, lekce o podstatných jménech a členech, přídavných jménech (jejich přechylování, stupňování), zájmenech (osobních, přivlastňovacích, samostatných), časování sloves pravidelných, zvratných, nepravidelných (pomocných a polopomocných) v základních časech, tvoření záporu, rozkazu, otázky, nejčastější předložky, vazba il y a.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše
  • Dvouměsíční kurzy

Dvouměsíční kurzy

Jde o kombinaci dvouměsíčního gramatického kurzu a měsíčního kurzu konverzace za zvýhodněnou cenu. Výuka probíhá 2x týdně. Zahájení: v září, lednu a dubnu
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
F11
03. 05. - 26. 06.
út + čt 16.30 - 19.30 Poláková, Marková Brno 4 800Kč více informací » přihlásit se
Učebnice: Francouzština - skripta pro úplné začátečníky až mírně pokročilé - nepovinné