Kurzy francouzštiny pro chronické začátečníky

Tento kurz je určen jednak pro absolventy našich kurzů pro úplné začátečníky a jednak pro ty, kteří s jazykem už mnohokrát začínali, případně si chtějí zopakovat již dříve osvojené znalosti gramatiky.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

Cílem je probrat kompletně základní gramatiku - což znamená práci s různými druhy sloves, zvládnutí základních časů, skloňování, stupňování atd. Během kurzu se začíná pracovat s cizojazyčnými texty, jsou vložena i poslechová cvičení a rozšířen okruh základních konverzačních situací. Po úvodním zopakování, rozšíření a doplnění základních znalostí je v náplni kurzu např.: tvoření podmiňovacího způsobu minulého, podmínková souvětí, další modální výrazy, krácení vět pomocí infinitivu, tvoření a užití konjunktivu, trpný rod, krátké a opisné tvary tázacích zájmen, tvoření a užití passé simple, a časování mnoha nepravidelných sloves.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše
  • Dvouměsíční kurzy

Dvouměsíční kurzy

Výuka probíhá 2x týdně v dopoledních (9:00 - 12:00) nebo odpoledních (16:45 - 19:45) hodinách v centru Brna. Zahájení: leden, duben a září
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
F21
25. 09. - 15. 11.
po + st 16.30 - 19.30 Marková Brno Skleněná louka, Kounicova 23 4 800Kč více informací » přihlásit se
Učebnice: Francouzština - skripta pro úplné začátečníky až mírně pokročilé - nepovinné