Kurzy francouzštiny pro chronické začátečníky

Tento kurz je určen jednak pro absolventy našich kurzů pro úplné začátečníky a jednak pro ty, kteří s jazykem už mnohokrát začínali, případně si chtějí zopakovat již dříve osvojené znalosti gramatiky.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

Cílem je probrat kompletně základní gramatiku - což znamená práci s různými druhy sloves, zvládnutí základních časů, skloňování, stupňování atd. Během kurzu se začíná pracovat s cizojazyčnými texty, jsou vložena i poslechová cvičení a rozšířen okruh základních konverzačních situací. Po úvodním zopakování, rozšíření a doplnění základních znalostí je v náplni kurzu např.: tvoření podmiňovacího způsobu minulého, podmínková souvětí, další modální výrazy, krácení vět pomocí infinitivu, tvoření a užití konjunktivu, trpný rod, krátké a opisné tvary tázacích zájmen, tvoření a užití passé simple, a časování mnoha nepravidelných sloves.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše
  • Dvouměsíční kurzy

Dvouměsíční kurzy

Jde o kombinaci dvouměsíčního gramatického kurzu a měsíčního kurzu konverzace za zvýhodněnou cenu. Výuka probíhá 2x týdně. Zahájení: v září, lednu a dubnu
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
F21
23. 09. - 18. 11.
po + st 16:30 - 19:30 Marková, Tešnarová Brno 5 790Kč více informací » přihlásit se