Kurzy francouzštiny pro chronické začátečníky

od 127 Kč / 60 min

Tento kurz je určen jednak pro absolventy našich kurzů pro úplné začátečníky a jednak pro ty, kteří s jazykem už mnohokrát začínali, případně si chtějí zopakovat již dříve osvojené znalosti gramatiky.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

Cílem je probrat kompletně základní gramatiku - což znamená práci s různými druhy sloves, zvládnutí základních časů, skloňování, stupňování atd. Během kurzu se začíná pracovat s cizojazyčnými texty, jsou vložena i poslechová cvičení a rozšířen okruh základních konverzačních situací. Po úvodním zopakování, rozšíření a doplnění základních znalostí je v náplni kurzu např.: tvoření podmiňovacího způsobu minulého, podmínková souvětí, další modální výrazy, krácení vět pomocí infinitivu, tvoření a užití konjunktivu, trpný rod, krátké a opisné tvary tázacích zájmen, tvoření a užití passé simple, a časování mnoha nepravidelných sloves.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše

Tříměsíční kurzy

Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
F22O on-line
20. 04. - 01. 07.
út + čt 17:30 - 19:30 Nováková Online Virtuální učebna 05 5 990Kč přihlásit se
F22O on-line (I.polovina)
20. 04. - 27. 05.
út + čt 17:30 - 19:30 Nováková Online Virtuální učebna 05 3 190Kč přihlásit se
F22O on-line (pasivní účast)
20. 04. - 01. 07.
út + čt 17:30 - 19:30 Nováková Online Virtuální učebna 05 3 990Kč přihlásit se